<p>Kjetil Myhre i Norsk Stålforbund sier Norsk Ståldag har befestet seg som en viktig møteplass for bransjen.</p>

Samlet 200 fra hele stålbransjen

Markedsutsikter, miljø og stålarkitektur er hovedtemaene når 200 deltagere fra hele stålbransjen torsdag samlet seg på Grand Hotel under Norsk Ståldag.

– Det ser ut som ståldagen fortsatt er populær. Vi er godt fornøyde med oppmøtet. Målet var 200 deltagere, og det ser det ut som vi når, sier Kjetil Myhre, daglig leder Norsk Stålforbund.

Han sier Norsk Ståldag har befestet seg som en viktig møteplass for bransjen, og at de i år byr på en rekke foredrag innen økonomi og marked, miljø og arkitektur.

Lars Olsson i den svenske stålgiganten SSAB var blant av innlederne, og holdt foredrag om status og trender i stålmarkedet, lokalt og globalt.

Han ser optimistisk på markedet første halvår i 2020.

– De siste tre årene i stålbransjen har vært gode, men andre halvår i år har vært litt preget av uro i det internasjonale markedet. Det kommer både av Brexit, handelskonflikter og at bilindustrien bremser, sier han til Byggeindustrien.

– Det har skapt usikkerhet i stålbransjen, og flere aktører i Europa har stengt ned kapasitet. Det har vært tøft for flere, men vi ser likevel at markedet er i ferd med å justere seg. Vi både håper og tror derfor at markedet vil stabilisere seg i løpet av første halvår i 2020, legger han til.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Stabilt marked i Norge

Kjetil Myhre beskriver stålmarkedet i Norge som stabilt.

– Vi hadde styremøte i stålforbundet i går. Vi anser aktiviteten i næringen som bra. Det er ingen topp i disse dager, men jevnt over bra. Markedet framover avhenger av resten av økonomien, blant annet rentehevinger og boligigangsettingen, sier han.

I tillegg til flere foredrag om økonomi har Ståldagen i år sterkere fokus på miljø enn tidligere.

– Vi tar opp alt fra klimakompensering, med planting av trær i Bolivia som kompenserer for utslippene fra stålproduksjonen, til ulike ombruksprosjekter. Vi har blant annet et spennende innslag fra England hvor Michael Samson skal snakke om britiske og europeiske ombruksprosjekter, sier Myhre.

Flere byggeprosjekter vil også bli presentert under arrangementet, blant annet Økern Portal og Meierikvartalet.

– Vi vil også lansere og presentere en helt ny brannteknisk rapport for stålplatetak. Den tror vi vil vekke stor interesse. Det blir generelt mange interessante foredrag, og på kvelden skal vi ha det hyggelig sosialt med bankett, sier han.

Deler ut tre priser

I løpet av arrangementet vil det også bli delt ut flere priser. Norske Arkitektstudenters Stålpris og Norsk Stålkonstruksjonspris skal deles ut på ettermiddagen. Under banketten på kvelden deler de ut hedersprisen «Stålprofilen».

– Nylig vant PAN tretopphytter den høyeste utmerkelsen i Europeisk stål. Arkitekten skal presentere prosjektet, men vi kan røpe såpass at det ikke er de som vil vinne Stålkonstruksjonsprisen. Studentprisen vil i år gå til to personer, og det vil også hedersprisen, sier han.

Utstillere er også en viktig del av ståldagen, og i alt 15 stålbedrifter har i stand på Grand Hotel.

– Her er det både eksisterende og potensielle kunder. Det er et av mange tiltak som gjør at man ser kunden. Vi snakker om produktene våre, som er produksjonsutstyr for å bearbeide plater og bjelker, sier daglig leder Asgeir Bakken i Meidell,

Han sier investeringsviljen i stålmarkedet er merkbar.

– Stålmarkedet er inne i en god trend. Investeringsviljen og evnen er fortsatt merkbar. Optimismen lever tross signalene utenfra, men man vet aldri. Markedet kan endre seg fort. I løpet av et halvt år optimisme snu til pessimisme, sier han.