Erling Fossen, Vibeke Ahlsand, Raymond Johansen og Sonja Horn.

Samles om byutvikling

Oslo skal bli et forbilde for byutvikling. Det er visjonen til Oslo Metropolitan Area (OMA).

Ifølge en pressemelding skal organisasjonen nå målet ved blant annet ved å invitere inn alle, både private og offentlige aktører, som driver med byutvikling i en vid forstand. Sammen skal de utvikle møteplasser og felles initiativer for å styrke regionens byutvikling.

OMA er 7 år, og organisasjonen har nylig vedtatt sin nye strategi.

– Vi kaller endringene vi nå gjør OMA 2.0. Vi har ikke bare vedtatt ny strategi, men også laget en helt ny organisasjonsstruktur, der ressursgrupper skal bli motoren for å innfri visjonen. Vi har en særlig satsing på områdeutvikling, deriblant etablering av flere grunneierforum, som skal samle alle de viktigste aktørene – både grunneiere og planmyndigheter - i et område for å gjøre prosjektene bedre og omkampene færre, sier styreleder Vibeke Ahlsand.

Disse forumene er et av tiltakene for både å bedre dialogen mellom eiendomsbransjen og myndighetene, samt bidra til å stimulere det privatoffentlige samarbeidet innenfor byutvikling. Noe som skal resultere i en styrket innflytelsen for medlemmene i byutviklingsspørsmål.

Derfor er dialogmøter med politikere og planmyndigheter sentralt i strategien. To ganger i året skal OMA og byrådslederen og byråd for byutvikling møtes.
- Jeg er glad for dette initiativet. OMA er en konstruktiv samarbeidspartner i arbeidet med byutvikling i Oslo. De er aktive og engasjerte, og viktig i vår dialog med eiendomsbransjen. Jeg ser fram til videre samarbeid med OMA i årene som kommer, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Nåværende advokat i Selmer advokatfirma - Stian Berger Røsland – har vært med på OMAs reise fra begynnelsen.
– Da jeg var byrådsleder i 2012 vedtok vi å satse på eiendomsmessen MIPM. Det var naturlig at OMA fikk ansvaret. Siden den gang har jeg med stor tilfredshet sett OMA vokse til en forening som samler alle de store aktørene innenfor byutvikling. Jeg gleder meg til å være med på OMAs videre reise. Byutviklingen i Osloregionen trenger OMA, sier han.

I tillegg til MIPIM er OMA blant annet medarrangør av konferansen Oslo Urban Arena og andre møteplasser for private aktører og offentlige representanter som arbeider med byutvikling.

Sonja Horn representerer Entra i OMAs styret og er valgt som nestleder.
- Eiendomsbransjen har et viktig samfunnsansvar ved at vi gjør inngripen i byen og steder der folk lever og oppholder seg. Skal vi lykkes med å skape den gode byen er vi avhengig av en forsterket dialog mellom ulike gårdeiere, og med det private og det offentlige, slik at både by-,men også den brede samfunnsutviklingen blir enda bedre, avlsutter hun.