Illustrasjonsfoto: Tuva Skare

Illustrasjonsfoto: Tuva Skare

Samler unge bransjefolk for å utveksle erfaringer, dele kunnskap og bygge nettverk

Gjennom samarbeidsinitiativet SAMMEN2030 skal over 100 unge medarbeidere møtes for å utveksle erfaringer, dele kunnskap og bygge nettverk.

Gina Marie Qvale
Gina Marie Qvale

Det mener de er viktig for å sikre at de unge stemmene blir lyttet til når fremtidens BAE-næring skal utvikles videre.

– Skal vi få til den utviklingen vi ønsker for næringen, må vi få til et godt samspill mellom unge med nye perspektiver og ideer, og de som har erfaring, sier Gina Marie Qvale i en pressemelding. Hun jobber med kommunikasjon og marked i Rambøll, og skal sammen med Kirsten Syvertsen i Rambøll, Mats Mauer Pettersen i Norsk Gjenvinning og Henrik Kyte Assmann i Nye Veier arrangere en samling for unge medarbeidere i bygge- anleggs og eiendomsbransjen.

Samlingen er en del av samarbeidsinitiativet SAMMEN2030, og arrangeres på Meet Ullevaal 21. november.

Arena for nettverk
– Gjennom SAMMEN2030 har vi fått en arena for å samle unge krefter i næringen. Her skal vi utveksler erfaringer og ideer, og bygge nettverk, sier Qvale.

Henrik Kyte Assmann
Henrik Kyte Assmann

Henrik Kyte Assmann er kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier. Han påpeker at det er lettere å hoppe mellom jobber nå enn tidligere, og at det betyr større konkurranse om talentene.

– Det er nå det gjelder. Skal vi som unge arbeidstakere være del av næringen i fremtiden, må vi gå den samme veien. Da trenger vi et nettverk vi kan benytte for å forstå bedre mekanismene, og ikke minst at det er muligheter for utvikling. Jeg gleder meg derfor til å møte likesinnede i denne store næringen, sier Assmann i meldingen.

– Jeg tror de fleste ønsker seg jevn økning i ansvar og utfordringer på arbeidsplassen. For meg er det viktig å bidra og oppleve at jeg er en del av verdiskapningen, vi bygger mer enn «stein på stein», sammen bygger vi en katedral. Slik tror jeg det er for mange andre også, både juniorer og seniorer, vi vil skape, påvirke og bidra til at næringen vår skal utvikle seg og drives på best mulig måte i fremtiden, legger Gina Marie Qvale til.

De begge mener at en positiv utvikling for BAE-næringen er avhengig av en god miks av erfaring og nye perspektiver, og fremholder at unge går ofte andre veier enn de som har vært i næringen i mange år.

Kirsten Syvertsen
Kirsten Syvertsen

– Jeg opplever at de som har vært i næringen lenge er svært interessert i det vi som er litt yngre kan bringe inn. Vi har blant annet mer kompetanse på å tenke utenfor boksen, kanskje en iver og nysgjerrighet, noe som er viktig for å finne nye løsninger, sier Qvale.

Interaktivitet
De har lagt opp til mye interaktivitet under samlingen.

– Jeg håper denne samlingen skal gi deltakere inspirasjon og et løft, og styrke holdningen om at dette skal vi få til sammen. Vi håper også at man vil reise hjem med noen nye bekjentskaper som man kan kontakte for å snakke om helt konkrete utfordringer, sier Assmann.

Mats Pettersen
Mats Pettersen

De peker på at det er viktig at de som er unge ikke føler at de blir stående alene med ideene og perspektivene sine, men at de gjennom denne typen samlinger får se at deres tanker tross alt er ganske lik det andre tenker.

– Når man kommer tilbake fra denne samlingen har man mer tyngde i møte med egen organisasjon fordi man har erfart at også andre tenker det samme og derav mer trygg i at man har noe å komme med. Forhåpentligvis har de også lært noe, og fått formidlet noe som var nyttig for de andre, sier Qvale.

Du kan lese mer om arrangementet her