Lading av elbil må bli mer forbrukervennlig, mener regjeringen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Lading av elbil må bli mer forbrukervennlig, mener regjeringen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Samferdselsministeren vil app-jungelen til livs – krever kortbetaling på elbil-ladere

Tilbudet på ladestasjonene må bli mer forbrukervennlig, mener samferdselsministeren. Nå kommer det krav om at nye ladestasjoner skal ha kortbetaling fra 2023.

Mange selskaper tilbyr i dag lading med en app eller med en egen brikke som kun fungerer på deres egne stasjoner. Mange finner derfor lading uoversiktlig og unødvendig komplisert, slår samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) fast.

– Hurtigladerne må være enkle å bruke for alle, og det må være forutsigbarhet knyttet til tilgjengelighet, pris og kø, sier Nygård i en pressemelding.

I Nasjonal ladestrategi , som ble lagt fram torsdag, foreslår regjeringen flere tiltak for å bedre forbrukervennligheten.

– Blant annet vil vi stille krav om kortbetaling eller kontaktløs betaling ved alle nye ladepunkter fra 2023 og krav om lett tilgjengelig prisopplysning for lading, sier Nygård.

Må informere om pris på forhånd

* Forslaget går ut på at alle nye ladepunkter over 50 kW skal ha kortbetaling eller kontaktløs betaling fra neste år.

* Det kreves også at det opplyses om pris for lading.

* Prisinformasjon skal være lett tilgjengelig før lading slik at man kan sammenligne mellom ulike operatører.

* Det skal være oppdatert informasjon om ladestasjonen er ledig eller opptatt.

* Utrede en markedsportal for hurtiglading av lette kjøretøy.

I tillegg til krav om kortbetaling på nye ladestasjoner, vil det bli satt en tidsfrist for ettermontering ved dagens ladestasjoner. Det er ennå ikke bestemt når denne fristen skal settes.

– En viktig seier

Både Norsk elbilforening og Forbrukerrådet har i lang tid krevd at det må bli mulig å betale med kort på ladestasjonene.

– Mange års kamp for forbrukervennlig lading har gitt resultater, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

– Dette er en viktig seier, og kravet om kontaktløs kortbetaling har stor betydning for at elbil skal bli for alle. Da må det være mulig å lade uten å opprette mange ulike kundeforhold, sier Bu.

Det er i dag rundt 5.300 hurtigladere her i landet. Innen 2025 er målet at det skal være 9.000 ladere.

Advarer mot lang leveringstid

Bransjeforeningen Drivkraft Norge advarer mot flere av regjeringens forslag, melder NRK. Krav om ettermontering vil kunne føre til stans i utviklingen av ladetilbudet, mener foreningen.

– Det er til tider lang leveringstid på nye ladestolper med de rette tekniske løsningene, ifølge administrerende direktør Kristin Bremer Nebben.

Jobber videre for bedre tilbud for tyngre kjøretøy

Andelen personbiler som kjører på strøm, er nå nesten 20 prosent. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård viser til at markedet for hurtiglading er modent, og at videre utbygging vil skje på kommersielt grunnlag. Men for tyngre kjøretøy har utviklingen ikke kommet like langt.

– Med ladestrategien skal vi få på plass en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøyer langs riksveinettet som viser hvor og når det er behov for etablering. Videre er det behov for å gi støtte til den første infrastrukturen, sier han.

Kan bli knapt om areal

Strategien tar også mål av seg til å finne løsninger på andre utfordringer. Et viktig tema er tilgangen til elektrisitet.

– Når hele transportsektoren skal bli nullutslipp, må strømnettet vårt brukes mer effektivt. I ladestrategien ser vi på utfordringer knyttet til kraftnettet og foreslår tiltak som blant annet skal bidra til mer effektiv saksbehandling i nettselskapene, sier Nygård.

En annen utfordring er å skaffe nok areal til ladestasjoner, særlig for tunge kjøretøy. Dette vil spesielt være et tema i og rundt de store byene.

– Det er kommunene som har ansvaret for å sette av tilstrekkelig arealer til ladeinfrastruktur. I strategien vil vi komme med tiltak knyttet til å gi veiledning og styringssignaler til kommunene, sier Nygård.