Gasskraftanlegget som forsyner Melkøya-anlegget i Hammerfest med kraft er blant landets største utslippskilder. Nå kan staten bli saksøkt i et forsøk på å stanse elektrifisering av anlegget med kraft fra land. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Gasskraftanlegget som forsyner Melkøya-anlegget i Hammerfest med kraft er blant landets største utslippskilder. Nå kan staten bli saksøkt i et forsøk på å stanse elektrifisering av anlegget med kraft fra land. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Sametinget gir klarsignal for søksmål mot staten for å hindre Melkøya-elektrifisering

Et flertall i Sametinget vedtok onsdag kveld å tillate søksmål mot staten i et forsøk på å forhindre elektrifisering av Melkøya.

– Sametinget gir sametingsrådet fullmakt til å benytte seg av muligheten til å reise søksmål mot staten om ugyldig vedtak om elektrifisering av Hammerfest LNG, heter det i forslaget som ble vedtatt i Sametinget onsdag kveld.

NRK skriver at forslaget ble vedtatt med 21 stemmer for og 16 imot.

Det var en utbredt holdning under debatten at regjeringens vedtak om at gassbehandlingsanlegget på Melkøya i Hammerfest skal elektrifiseres med strøm fra land var svært negativt for landsdelen, samene og øvrige innbyggere i Finnmark.

I saksframlegget heter det seg også at vedtaket er i «sterk konflikt med utviklingsmuligheten i Finnmark og samisk kultur og samiske lokalsamfunn».

– Vedtaket kom uten forutgående utredninger og konsultasjoner med Sametinget. Sametinget har derfor ikke hatt mulighet til å påvirke beslutningen. Det framstår som at det ikke lenger er muligheter for politiske løsninger, heter det i sametingsrådets innstilling.

Før det kan reises søksmål, må det gjøres grundige juridiske analyser «som vanskelig kan foretas i forkant gjennom en direkte politisk behandling i plenum». Om det skal reises søksmål må dette gjøres av sametingsrådet etter plenum har gitt tillatelse til det, blir det presisert i innstillingen.

Omstridt vedtak

Planene om elektrifiseringen av Melkøya ble lagt fram i 2023, men har vært svært omstridt og kraftig kritisert. Kritikerne av prosjektet mener det vil ødelegge for reindriften og tappe Nord-Norge for kraft.

Innad i Senterpartiet ble saken vurdert som så upopulær lokalt, at den gikk ut over oppslutningen ved valget i fjor. En undersøkelse fra august viser at nesten 70 prosent i Finnmark synes elektrifisering er en dårlig idé.

Sametingspresident Silje Karine Muotka peker overfor TV 2 på alvorlige saksbehandlingsfeil som en av grunnene til at hun har bedt om fullmakt til å saksøke staten.

– Regjeringens vedtak legger beslag på store arealer i Troms og Finnmark i et tempo vi ikke har sett tidligere, og derfor ønsker vi å ha mulighet til å vurdere søksmål. Vi blir tvunget til å undersøke andre muligheter når vi opplever at vi ikke får ordentlig dialog eller prosesser om dette med regjeringen, forteller Muotka til kanalen.

Ap stemte mot

Også Senterpartiets sametingsgruppe rettet kraftig kritikk mot sin egen regjering for vedtaket og gjorde det klart at det ville støtte forslagene – også det som gir fullmakt til søksmål.

Ap stemte på sin side mot forslaget.

– Det blir helt feil av et nasjonalt folkevalgt organ å gå til rettssak mot seg selv på en måte, sier parlamentarisk leder for Ap på Sametinget, Ronny Wilhelmsen til NRK.

Må vurdere søksmål

I innstillingen heter det at sametingsrådet mener det må vurderes om det er grunnlag for å gå til søksmål mot staten for ugyldig vedtak. Saken har:

1) prinsipiell interesse,

2) den berører et uavklart rettsspørsmål om sammenhengen mellom konsekvensutredninger og konsultasjoner,

3) den står potensielt sterkt ved at det er begått flere større saksbehandlingsfeil, og

4) det er bare Sametinget som kan reise et representativt søksmål for samisk kultur, næring og samfunnsliv siden det er åpent hvilke konkrete lokale samiske interesser som vil få sterkest negativ konsekvens av vedtaket.

Regjeringens begrunnelse for vedtaket ligger i behovet for å kutte klimagassutslipp, og regjeringen har dessuten argumentert med at vedtaket vil medføre en storstilt utbygging av fornybar kraftproduksjon. Gasskraftverket som forsyner Melkøya-anlegget med kraft, er en av de største enkeltkildene til utslipp i Norge i dag.