Foto: Norsk Gjenvinning
Foto: Norsk Gjenvinning

Samarbeider om ombruk av stål

Norsk Gjenvinning (NG) og Norsk Stål inngår samarbeid for å utvikle og etablere en industriell verdikjede for ombruk av konstruktivt stål.

I en pressemelding forteller de at det første prosjekt der verdikjeden skal testes, er den tidligere amerikanske ambassaden i Oslo, hvor inntil 100 tonn brukt stål skal hentes ut og leveres til ombruk i et nytt bygg.

- Klimagevinsten ved ombruk av konstruktivt stål er enorm, både i form av redusert energiforbruk ved omsmelting, men også med tanke på logistikken, sier divisjonsdirektør Are Strøm i Norsk Gjenvinning i meldingen.

De viser til erfaringen fra Kristian Augusts gate 13 (KA13). Der ble klimagevinsten knyttet til ombruk av stål beregnet til hele 97 prosent, sammenlignet med bruk av nytt stål. Dersom man legger tallene fra KA13-rapporten til grunn, og erstattet 14 prosent av Norges totalforbruk av stål per år med ombruksstål, så ville reduksjonen i CO2-utslipp utgjøre cirka 1 prosent av Norges totale årlige utslipp, skriver de.

- Ved å utnytte den solide erfaringen vi har opparbeidet i fagmiljøet internt, kan vi i stadig større grad spesialisere oss innen tjenester som knytter seg til rehabilitering og ombruk av bygg og byggematerialer. Sammen med Norsk Stål, som er en ledende produksjons- og distribusjonsvirksomhet av stål, ønsker vi å bidra til en «industriell revolusjon» innen ombruk av byggevarer. Den komplementære kompetansen, systemene og infrastrukturen, som disse selskapene har, er et fantastisk utgangspunkt, forteller Strøm i meldingen.

- Denne avtalen er et godt eksempel på hvordan vi i NG stadig oppgraderer gjenbruken av ressurser som tidligere var regnet som avfall. Vi sikrer allerede gjenvinning av ressurser i industrielle prosesser, som ved produksjon av nytt gipspulver til nye gipsplater. Nå tar NG det neste steget og blir en viktig bidragsyter innen ombruk av materialer i sin opprinnelige form. Det er et stort og viktig steg for sirkulærøkonomien, sier konsernsjef Astrid Skarheim Onsum i Norsk Gjenvinning i samme melding.
Den nye verdikjeden innebærer demontering, mellomlagring, testing og dokumentasjon, i tillegg til salg og distribusjon av ombruksstål, til nye byggeprosjekter.