Daglig leder Geir Arne Rao i Salvesen & Thams. Foto: Salvesen & Thams

Salvesen & Thams Entreprenør oppretter Nordbohus Orkladal

Nordbohus Orkladal er et nytt selskap heleid av Salvesen & Thams Entreprenør som opprettes for å øke fokuset på boligutvikling i regionen.

Selskapet, som vil være meget salgs- og markedsorientert, vil ha et tett samarbeid med Vibo Entreprenør og Nordbohuskjeden sentralt, melder Salvsen & Thams i en pressemelding.

«Salvesen & Thams, som også eier Vibo Entreprenør, forsterker dermed satsingen inn mot boligmarkedet basert på den kvalitet og leveringsdyktighet som Vibo og Nordbohus allerede står for», skriver selskapet.

Gjennom å bli mer synlig samt utvikle nye attraktive tilbud, ser Salvesen & Thams et større potensial på boligsiden enn det som tas ut i dag. Vibo/Nordbohus Orkladal blir også den største aksjonæren i Nordbohuskjeden nasjonalt.

Helhetlig tilbud

– Salvesen & Thams vil nå kunne tilby et helhetlig tilbud av tomter, eneboliger og leiligheter for alle kundegrupper i vårt definerte nedslagsfelt, sier daglig leder Geir Arne Rao i Salvesen & Thams i pressemeldingen.

Nordbohus Orkladal vil etablere et eget salgskontor sentralt på Orkanger for å komme nærmere kundene. Selskapet vil samtidig fortsette sin satsning mot boligmarkedet på Nordmøre som betjenes fra lokaler i Surnadal og Rindal.

– Vi har stor tro på at dette vil styrke tilbudet til kunder som ønsker seg inn i småhusbebyggelse i regionen. Det forplikter å representere Nordbohus med høyt fokus på kvalitet og leveringsdyktighet, sier markedsjef Pål Sande i Nordbohus i Orkladal.

– At Salvesen & Thams velger å satse enda sterkere under Nordbohus-paraplyen er en stor glede for oss. Det bekrefter at vårt langsiktige fokus på kvalitet og kundetilfredshet tiltrekker de mest solide partnere for oss. Når Nordbohus Orkladal i tillegg rekrutterer ny ledelse fra øverste hylle, er jeg trygg på at det gode renomme som allerede er opparbeidet blir godt ivaretatt i fortsettelsen. Vi trenger aktive eiere og forhandlere i vår kjede, boligmarkedet er i konstant endring, og vi ser frem til gode utviklingsprosjekter sammen med Nordbohus Orkladal i tiden fremover, sier Birger Aspaas, administrerende direktør i Nordbohus.

Birger Aspaas, administrerende direktør i Nordbohus. Foto: Nordbohus

Daglig leder med lokal forankring

Aasmund Lie (44) er ansatt som daglig leder i Nordbohus Orkladal. Lie vil fokusere på å etablere et sterkt merkenavn og attraktivt tilbud for boligbyggere i regionen, i tillegg til å ivareta den daglige ledelsen i Nordbohus Orkladal.

Aasmund Lie er ansatt som daglig leder i Nordbohus Orkladal.

Lie er utdannet sivilmarkedsfører og kommer fra stillingen som banksjef i Sparebank1 SMN for kontorene i Skaun og Orkladal hvor han har vært ansatt siden 2013.

– Vi er meget fornøyd med å få Aasmund med på vårt lag. Han har en meget sterk markedsfaglig forståelse, er kundeorientert og har en lokal forankring som er viktig i utviklingen av våre selskaper, sier daglig leder Geir Arne Rao i Salvesen & Thams.

– Jeg ser fram til å bidra i utviklingen av boligsektoren i en spennende region. Med partnere som Salvesen & Thams og Vibo er det mulig å få til nye og spennende boligkonsepter ved å jobbe målrettet i markedet, sier Aasmund Lie.