Per Jæger presenterte de nye boligtallene under Arendalsuka tirsdag. Foto: Arve Brekkhus

Salget av eneboliger faller

- Salget av nye eneboliger har en nedgang på 13 prosent i første halvår 2019 sammenlignet med første halvår i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentene.

Han peker på at det er en tydelig trend over flere år at eneboligsalget nå faller.

Nedgangen innen eneboliger oppveies av et økt salg av småhus og leiligheter som ligger henholdsvis fem prosent og to prosent over første halvår i fjor. Dermed ligger det totale nyboligsalget hittil i år to prosent under fjoråret. De siste 12 månedene er det solgt 27.158 boliger.

- Igangsettingen av boliger hittil i år ligger 11 prosent bak fjoråret, sier Jæger. Igangsettingen fordelt på boligtype viser en nedgang på 21 prosent for leiligheter og en oppgang på 3 prosent og 1 prosent for henholdsvis småhus og eneboliger. De siste 12 månedene er det igangsatt 28.246 boliger.

- Boligbyggingen nå er stort sett i balanse i Norge om vi sammenligner med boligbehovet, sier Jæger.

- Det er imidlertid ett unntak, nemlig Oslo. Der igangsettes det nå årlig 1.500 færre boliger enn boligbehovet på 5.000. Dette vil få konsekvenser for boligprisene om ett til to år, avslutter han.