Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen

Salg av trebaserte byggevarer øker

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert har økt med 14,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser statistikk fra Treindustrien.

- Impregnert som produkt har fortsatt svært god salgsutvikling og har økt med 12,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien i en pressemelding.

Bransjeorganisasjonen melder også om fortsatt god eksport av trelast med en økning på 21,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I meldingen skriver de at bransjemedlemmene per oktober har passert hele fjorårets omsetning på eksport av trelast. Men på samme tid viser tallene en nedgang i eksport av råvarer som sagtømmer på 8,8 prosent.

- Eksporten øker også basert på høy etterspørsel etter tre i Europa, en svak kronekurs og økte priser i utenlandske valuta er medvirkende. Det er riktignok godt salg i øyeblikket, men det stor usikkerhet knyttet til markedsutviklingen fremover og hvordan ulike markedssegmenter vil utvikle seg. Vi ser lavere ordrereserver i flere markeder, sier Finstad.

Ifølge Treindustrien er tilgangen på råvarer for sagbrukene er krevende for tiden.

- Treindustrien benytter den delen av tømmeret som er egnet til bygningsprodukter. Den andre delen av tømmerstokken som ikke kan brukes til bygningsformål er massevirke som går til produksjon av biokjemi, papir, fiberplater, fjernvarme og markedsmasse. Det er overskudd av massevirke både i Europa og i Norge. Samtidig har Norske Skog stengt en papirmaskin i Halden på grunn av lavere etterspørsel etter trykkpapir. Det er med på å forklare at tilgang på sagtømmer til treindustrien er svært krevende. Skogeierne er avhengig av avsetning på alt tømmeret for å kunne hogge, både den delen som går til treindustrien som sagtømmer og den delen av tømmeret som går til treforedlingsindustrien som massevirke. Treindustrien må i tillegg ha avsetning på sine biprodukter som flis, sier Finstad.

Treindustrien har medlemsbedrifter innen trelastindustri, industrielt trebyggeri, elementer, moduler, limtrefabrikker, impregneringsverk og produsenter av andre trebaserte byggevarer.