Adm. dir. Bjørn Mangor Birkeland peker på viktigheten av ROT-markdet for Byggevarehandelen.

- ROT blir det viktigste markedet for byggevarehandelen

Det årlige norske rehabiliterings-, ombyggings og tilbyggsmarkedet (ROT) er totalt på 66 milliarder koner, hvor 28 milliarder går til arbeid og 38 milliarder til byggevarer. – Dette markedet vil bli det viktigste markedet for byggevarehandelen i Norge fremover, mener adm. dir. Bjørn Mangor Birkeland i Prognosesenteret.

Nordmenn er helt i verdenstoppen når det gjelder å pusse opp egne hjem. Vi bruker det dobbelte av det som strengt er nødvendig for å vedlikeholde boligene våre hvert år.

- Behovet er for å kunne ta vare på det bygningsmessige ligger i snitt hvert år på 16.000 kroner per enhet. Vi bruker nesten det dobbelte, nemlig 29.000 kroner, uttalte Birkeland på Byggevaredagen tirsdag.

En av hovedårsakene til det er selvsagt den romslige økonomien svært mange opplever. Vi har råd til å pusse opp, og undersøkelser viser at størstedelen av disse investeringene skjer uten at man tar opp lån.

- ROT vil bli viktigste markedet for byggevarehandelen i tiden som kommer. Nybyggingssektoren opplever en annen form for konkurranse og en annen måte å handle på enn tidligere – med mer bruk av moduler og elementer. Innen ROT-markedet er det annerledes, påpeker han.

Han sier likevel at markedet stadig vil etterspørre mer totalløsninger og ikke bare enkeltproduktene.

- Her er det viktig at byggevarehandelen følger med, sier Birkeland.

Han kunne også presentere noen andre interessante tall. Det finnes i dag ca. 2,2 millioner husstander tilgjengelig – altså bebodde boliger. 46 prosent gjorde noe på huset i fjor, noe som tilsvarer ca. 1 millioner boliger, og de brukte i snitt 29.000 kroner hver på oppussingsarbeider.

74-75 prosent av ROT-midlene gikk til eneboligmarkedet, 14 prosent til småhus og 12 prosent til leiligheter. Grå man lenger ned i materien står bad for 15 prosent av ROT-markedet, kjøkkenet står 19 prosent og andre rom 36 prosent. Utvendige arbeider 30 prosent omsetningen innen dette markedet.