Rolf Mikaelsen ny leder i NBBL

Rolf Mikaelsen er valgt til ny styreleder i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Mikaelsen er 55 år og har vært direktør i boligbyggelaget i Horten siden 1989.

Han overtar ansvaret for en av landets største interesseorganisasjoner med over 700.000 medlemmer i nesten hundre boligbyggelag over hele landet som bygger, omsetter og forvalter boliger - totalt over 330 000 boliger. Rolf Mikaelsen sier landsmøtet i Molde har vist at det er et høyst oppegående NBBL han overtar ledelsen for. Nå skal vi spisse innsatsen vår ytterligere rundt det vi er gode på fra før. Da må vi ha to ting i hodet samtidig på den ene siden solidariteten og på den andre siden det markedet vi jobber i. Vi skal styrke borettslagsformen ytterligere. Vi skal bli enda bedre på å utnytte den styrke som ligger i en samlet bevegelse, sier den nye styrelederen. De øvrige som ble valgt til det nye styret er: adm.dir. Martin Mæland, OBOS, Ingrid Iversen, styreleder i Hetland Boligbyggelag, Svein Dalsbø, adm.dir. i Tromsø Boligbyggelag, Vigdis Bachke, nestleder i Trondheim og Omegn boligbyggelag, Øystein Johannesen, styreleder i Vestbo, Pål Johnsrud, styremedlem i Hamar og Omegn boligbyggelag og Mette Bakken, styremedlem i Fredrikstad og omegn boligbyggelag.