Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Rødt vil sette vindkraftutbygginger på pause

Rødt mener Stortinget må trekke i nødbremsen og be regjeringen stoppe alle vindkraftutbygginger fram til den nye nasjonale rammen er på plass.

Rødt vil fremme forslag under trontaledebatten denne uka der partiet ber om at vindkraftverk som har fått konsesjon, men som ikke er bygd ennå, må stilles i bero i påvente av politisk behandling av den nasjonale rammeplanen.

– Nå må vi trekke i nødbremsen, sier Rødts partileder Bjørnar Moxnes.

Ifølge ham er det nødvendig å se helhetlig på utbyggingene.

– Så langt har vindkraftverk fått konsesjon uten at man ser de totale inngrepene i sammenheng. Det fører til at sårbar natur bygges ned bit for bit, og det er en stor trussel mot det biologiske mangfoldet, sier Moxnes.

En slik pause vil ifølge Rødt berøre i alt 24 anlegg som har fått konsesjon, men der utbyggingen ikke har startet ennå. I tillegg mener partiet at arbeidet bør stilles i bero ved anlegg der utbyggingen allerede har startet.

NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land ble lagt fram i mars i år.

Tirsdag går fristen ut for høringen om forslaget. Departementet hadde tirsdag formiddag fått inn mer enn 2.600 høringssvar.