Daglig leder i Built arkitekter, Ida Winge Andersen, og  Henning Sunde, kreativ leder i Rodeo arkitekter. Foto: Built arkitekter

Daglig leder i Built arkitekter, Ida Winge Andersen, og Henning Sunde, kreativ leder i Rodeo arkitekter. Foto: Built arkitekter

Rodeo innlemmer Rebuilding og Built arkitekter etableres

Rodeo arkitekter innlemmer Rebuilding i sin tverrfaglige virksomhet. Samtidig etableres Built arkitekter av tidligere ansatte i Rebuilding, og fortsetter med en spesialisert tilnærming til ombruk og transformasjon.

Rebuilding ble etablert av Rodeo arkitekter i 2014 som en satsning på ombruk og transformasjon.

– Satsningen på ombruk og transformasjon i Rebuilding har vært en suksess, og Rodeo-konsernet ser det nå som naturlig at selskapet fortsetter som en del av hovedvirksomheten i Rodeo arkitekter, med ønske om en tverrfaglig tilnærming til fagfeltet, sier Henning Sunde, kreativ leder og grunnlegger av Rodeo arkitekter, i en melding fra selskapet.

Siden 2017 har Ida Winge Andersen, som medeier og daglig leder i Rebuilding, hatt ansvaret for den daglige driften av selskapet.

– Fra 1. august 2023 vil de pågående prosjektene og samtlige ansatte i Rebuilding overføres til et nytt selskap, Built arkitekter. Vi har i de seneste årene bygget sterke nettverk og opparbeidet betydelig faglig spisskompetanse. Denne kompetansen ønsker vi å dyrke videre med en spesialisert tilnærming til et voksende fagfelt, sier Ida Winge Andersen i meldingen.

– Rodeo og Built vil fortsette det faglige samarbeidet i lokalene på Youngstorget, heter det i meldingen.