Eldrebyråd Aud Kvalbein starter rivingen av Hovseterhjemmet.Aktørene. F.v. Prosjektleder Erik Tveit, HENT, prosjektleder Olav Skryten, Faveo, byggeleder Arild Skivedal, OPAK, eldrebyråd Aud Kvalbein, anleggsleder Malkit Singh, R3 (tidl. Norsk Gjenvinning), Vidar Mauer (i gravemaskinen), R3 og prosjektansvarlig Bjørn Kjærnes, Omsorgsbygg Oslo.

Rivestart for Hovseterhjemmet

Byråd Aud Kvalbein foretok fredag den offisielle rivestarten på Hovseterhjemmet. HENT AS skal oppføre et nytt sykehjem med 163 plasser i enerom, og dagsenter for 378 millioner kroner.

Bygget, som skal settes opp for å nå Breeam Very Good, får siste nytt innen velferdsteknologi for beboerne og ferdigstilles i 2017.

– Jeg er veldig glad for at vi har kommet i gang med rivingen, og at det om to år står et nytt, flott bygg her. Vi har totalt 4.700 sykehjemsplasser i Oslo, sier eldrebyråd Aud Kvalbein til Byggeindustrien.

Hun forteller at de er opptatt av at de langtidshjemmene som bygges er gode hjem for de som trenger heldøgns pleie og omsorg.

- Det store grepet er at vi har 2.500 sykehjemsrom i Oslo som må opprustes. Det går særlig på at de ikke har bad på rommet. Den store jobben vi har å gjøre nå er å få opp standarden slik at det blir bad på alle rom. Skal man, som vedtatt i Sykehjemsplanen, totalrehabilitere 2.500 sykehjemsplasser løpet av ti år, må man ta ett rom hver eneste dag. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå kommer i gang. Hovseterhjemmet er det andre sykehjemmet etter Ullerntunet i rekken av ganske mange, sier hun.

Kommunen har planer om 1.400 plasser i sykehjem over hele byen. Bygg som skal rives helt ned og erstattes.

- Vi ser også på muligheten av å bygge nytt på nye tomter. Dette er en del av det som er vedtatt i Bystyret som Sykehjemsplanen. En plan som vi rullerer annet hvert år med et 10 års perspektiv. Målsettingen er at alle våre totalrehabiliterte sykehjemsbygg skal være ferdige i tur og orden innen 2025. Ullerntunet er det første i rekken og står ferdig neste år. Så følger Hovseterhjemmet med ferdigstillelse i 2017 og Henrik Sørensens vei i 2017/2018, osv., opplyser Kvalbein.

Hun trekker frem at Oslo kommune tenker i nye baner med byggingen av Demenslandsbyen på Lille Tøyen med flere lave bygg som skal stå ferdig i 2018. Prosjektet er for tiden under regulering. Oslo kommune ser også på nye tomter. Kvalbein drar fra rivestart på Hovseter til Furuset på befaring av en ny tomt til en demenslandsby der.