Risikerer vi at mange selskaper går under?

Byggenæringen står i likhet med flere andre næringer i en krevende posisjon. Et stadig økende og uforutsigbart prisnivå kombinert med stor usikkerhet rundt leveranser av ulike produkter og tjenester skaper forstyrrelser rundt utviklingen av nye prosjekter.