Prosjektleder Jostein Brottveit fra Bane Nor (f.v.) og Martin Mæland fra Risa signerte kontrakten 6. mars.
Prosjektleder Jostein Brottveit fra Bane Nor (f.v.) og Martin Mæland fra Risa signerte kontrakten 6. mars.

Risa sikret seg kontrakt på Sandnes sentrum stasjon

Risa og Bane Nor har signert den første av to kontrakter for oppgraderingsprosjektet på Sandnes sentrum stasjon.

Prosjektet skal gi stasjonen et løft ved å fornye store deler, skriver Baner Nor i en pressemelding. Her er arbeidene Risa skal gjennomføre:

  • Nytt plattformdekke med taktil merking
  • Ny stasjonsmøblering i nord
  • Fjerne eksisterende leskur og erstatte det med nye
  • Delvis nytt belysningsanlegg
  • Fornye høyttaleranlegg
  • Vasking og behandling av eksisterende betongkonstruksjon

– Vi er glade for å ha med Risa. Vi har hatt gode erfaringer med dem i forbindelse med prosjekter på både Egersund og Hellvik stasjon. De har vist en god forståelse for oppgaven, og vi har troa på et godt prosjekt i samarbeid med dem, sier prosjektleder i Bane NOR Jostein Grøstad Brottveit i meldingen.

Utslippsfritt utstyr

Risa er en stor aktør med solid lokal forankring, og er klare for prosjektet på jernbanen.

– Risa har etablert en solid organisasjon satt sammen av personell med relevant bakgrunn, fagkompetanse og erfaring i alle ledd. Organiseringen av prosjektet er basert på beste praksis og i tråd med de tekniske kravene til gjennomføring. I tillegg er det ført opp andre sentrale posisjoner som er viktige i utførelsen av prosjektet for å ivareta ytre miljø og tredjepart, sier prosjektleder Martin Mæland i Risa.

Risa planlegger for at alt utstyret skal være utslippsfri, med unntak av varelevering og fres. 

– Dette er svært positivt både med tanke på støy og miljøet, sier Brottveit

Risa legger opp til en anleggsperiode fra andre halvdel av april og ut august.

Nye heiser og trapper

Den neste kontrakten på Sandnes sentrum stasjon lyses ut i april 2024.

Prosjektet skal tilføre fire nye adkomster til plattformene, en trapp og en heis til hver plattform.

Det skal også etableres ny sykkelparkering med tak i området mellom trapp og heis på Rutensiden av stasjonen.