Foto: Risa.

Risa Service skal kjøpe 100 nye Volvo-maskiner

Risa Service velger Volvo for tre nye år. Avtalen innebærer rundt 100 anleggsmaskiner og er den største ordren i Volvo Maskins historie.

Den rekordstore avtalen mellom Risa Service AS og Volvo Maskin AS om kjøp av cirka 100 maskiner i størrelsen 14-95 tonn gjennom en tre-års periode, kommer i tillegg til ordren ved steinbruddene i Rekefjord, som ble offentliggjort i forrige uke, skriver Risa Service og Volvo Maskin i en pressemelding.

For Risa Service innebærer kontrakten en nødvendig utskifting av maskinparken. 10 000 driftstimer er grensen for hvor lenge selskapet kjører før maskinene blir byttet ut. Mange av maskinene som ble levert i forrige storkontrakt fra Volvo nærmer seg denne grensen, og vil i løpet av kommende tre år bli byttet ut med nye Volvo-maskiner. Dette er hovedsakelig gravemaskiner fra 14-95 tonn, men også hjullastere fra 14 til 55 tonn og rammestyrte dumpere med 25 til 55 tonns nyttelast.

– Vi har brukt god tid for å finne den optimale løsningen for oss, og at valget falt på Volvo Maskin til slutt var ingen selvfølge tross det lange samarbeidet. Det at Volvo Maskin legger så mye arbeid i å styrke vårt samarbeid viser at Volvo tar Risa-Gruppen alvorlig. Med denne avtalen vil Risa Service også styrke sin kompetanse rundt maskinparken. Risa Service skal inn i en periode med utskifting av maskiner i høyt tempo. Entreprenøren Risa har store krav i sine prosjekter til å levere med høye miljøkrav, krav til teknologi og ikke minst fokuset på absolutt minimum ståtid. Med disse kravene er vi nødt til å ha langsiktighet i samarbeidet med produsentene fremover, både rundt kvaliteten på selve utstyret, men også tilgang til de verktøy som trengs for å levere full utnyttelse. Her har Volvo Maskin vist seg fra sin beste side, sier daglig leder i Risa Service Svein Bø.

– Det at vi setter utveksling av maskindata i system, og kan ta ansvar for hele parken vår er særdeles viktig for oss. Vi kan investere i kompetanse og bygge opp en ekspertise som gjør oss enda mer effektive. Ved å satse på én leverandør kan vi også ta i bruk systemer rundt maskinene som gir økt utnyttelse. Og med Volvo Maskin sine testarenaer i Sverige vil maskinførerne hos Risa kunne teste morgendagens maskiner og kjøre treningsopplegg på optimalisering av maskinførerfaget, sier kultursjef i Risa-Gruppen Bjørn Risa.

– Det er med både stolthet og ydmykhet at vi nå tar fatt på tre nye år med tett samarbeid med Risa-Gruppen, sier salgsdirektør i Volvo Maskin David Kristianslund.

Risa-Gruppen er Volvos største kunde, og Risas maskinpark består av mer enn 90 prosent Volvo-maskiner.

– For Volvo Maskin er fokus på hele verdikjeden viktig. Som en fabrikkeid aktør i Norge i samhandling med Risa-Gruppen, kan vi dyrke vårt ende-til-ende tankesett. Dette passer godt sammen med en av Volvos hovedverdier, kundesuksess. Det å ha innsikt hele veien fra fabrikkens særegenheter og helt ut til bruker gir oss unike muligheter. I tillegg inkluderer samarbeidet med Risa en menneskelig dimensjon, ved at vi kobler mennesker på flere nivåer i begge organisasjoner tettere sammen, sier administrerende direktør Gunnar Thorud i Volvo Maskin.