Spillum Dampsag & Høvleri. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Spillum Dampsag & Høvleri. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Riksantikvaren freder sagbruk i Namsos

Spillum Dampsag & Høvleri er et unikt kulturminne som forteller om fremveksten av den moderne sagbruks- og trevareindustrien i Norge. Riksantikvaren freder Spillum som et teknisk-industrielt kulturminne av nasjonal verdi.

Skogen var en viktig ressurs i den tidlige industrialiseringen av Norge, og en viktig eksportnæring for Norge gjennom mange hundre år. Selv om Spillum ikke lenger er en aktiv fabrikk, så gir den oss en viktig pekepinn på hva trevirke betyr og har betydd for utviklingen av samfunnet, skriver Riksantikvaren i en pressemelding.

- Sagbruket var i drift i over hundre år, og her ser vi tydelig fremveksten av den moderne sagbruks- og trevareindustrien i Norge. Den første dampsagen i Norge ble faktisk anlagt i Namsos, bare noen få hundre meter fra der Spillum Dampsag Høvleri ligger i dag, sier riksantikvar Hanna Geiran i meldingen.

Dagens anlegg driftes som Norsk Sagbruksmuseum, som åpnet dørene i 1991. På museet kan besøkende oppleve et fantastisk kulturminne med både godt bevarte bygninger og maskiner, mener Riksantikvaren.