NTNU-studenten Ståle Ellingsen har mottatt RIFs pris for beste masteroppgave i akustikk. Foto: RIF

RIF premierte mesterlig akustikkoppgave

RIFs pris for beste masteroppgave i akustikk går til Ståle Ellingsen.

Det skriver RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) i en pressemelding fredag.

Prisen på kr 10 000 ble delt ut til Ståle Ellingsen, for hans oppgave: «Numerisk beregning av lavfrekvent lydtransmisjon gjennom vegger». Oppgaven fikk karakter A på NTNU.

Prisen for beste masteroppgave innen akustikkfaget er innstiftet av RIFs ekspertgruppe akustikk, og er en anerkjennelse for spesielt god masteroppgave innen fagområdet, heter det i pressemeldingen.

Prisen gis til enkeltpersoner som har innlevert masteroppgave ved NTNU.

Det legges spesielt vekt på følgende kriterier for oppgaven:

  • Oppgaven skal være nytenkende
  • Den skal ha nyhetsverdi
  • Den har samfunnsmessig nytteverdi
  • Den har relevans for rådgivermiljøet
  • Oppgaven har oppnådd karakter A eller B