Foto:Terje Bendiksby / SCANPIX

Revidert: Engangsavgiften fjernes for kjøretøy over 20 år

Regjeringen foreslår at engangsavgift for kjøretøy som er over 20 år fjernes.

– Nå følger vi opp Granavolden-plattformen og fjerner engangsavgiften for kjøretøy som er over 20 år gamle, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i en pressemelding.

Engangsavgift betales ved første gangs registrering av kjøretøy og omfatter de fleste typer kjøretøy, med unntak av tunge lastebiler og busser. Bruktimporterte kjøretøy får et prosentvis fradrag i avgiften basert på kjøretøyets alder.

For motorvogner som er 30 år eller eldre betales det ikke engangsavgift ut over vrakpantavgiften. I Granavolden-plattformen står det at regjeringen vil «fjerne engangsavgift for biler over 20 år».

­– Nå foreslår regjeringen å fjerne engangsavgift for alle kjøretøy over 20 år. Det betyr at biler og motorsykler over 20 år fremover kan importeres uten å betale engangsavgift ut over vrakpantavgiften. Forslaget gjelder ikke kun for biler, men også alle andre kjøretøy som omfattes av engangsavgiften, sier finansministeren.

Vrakpantavgiften videreføres uendret som i dag.

Endringen vil gjelde fra 1. juli 2019 for kjøretøy som oppnår 20 års registreringstid i 2019.