Resirqel skal bistå Bærm kommune i en ombrukskartlegging på prosjekt Fornebu Flytårnet. Bak fra venstre: Olav W. Sunde, Martin Skarderud, Malene Eldegard Leirpoll og Per F. Jørgensen. Foran fra venstre: Martin S. Eid, Lene Westeng, Lasse Kilvær og Annagha Mital.
Resirqel skal bistå Bærm kommune i en ombrukskartlegging på prosjekt Fornebu Flytårnet. Bak fra venstre: Olav W. Sunde, Martin Skarderud, Malene Eldegard Leirpoll og Per F. Jørgensen. Foran fra venstre: Martin S. Eid, Lene Westeng, Lasse Kilvær og Annagha Mital.

Resirqel skal kartlegge ombruk på Fornebu

Ombruksspesialisten Resirqel har vunnet en kontrakt med Bærum kommune Eiendom knyttet til sirkulær materialutnyttelse i kommunens bygningsmasse på Fornebu.

Kontrakten består av kartleggings- og utredningsarbeid og gjelder prosjektet Fornebu Flytårnet, ifølge en pressemelding.

Dette prosjektet er et bidrag for å øke innsikt og kompetansen innen sirkulær økonomi, slik at vi kan stille bedre krav og gjennomføre tiltak som nytter. Resirqel har satt sammen en gruppe med bred kompetanse for å gjennomføre prosjektet og vi ser frem til samarbeidet, sier prosjektleder Thea Mork Kummen i Bærum kommune.

Kontrakten er en del av et større konseptutredningsprosjekt som Bærum kommune har mottatt støtte fra Enova til å gjennomføre. Konkurransegrunnlaget ble sendt ut til totalt fire tilbydere.

Vi er glade for å bli tildelt dette spennende oppdraget, i sterk konkurranse med toppede lag fra de andre tilbyderne, uttaqler partner i Resirqel, Martin Eid.

I tillegg til intern kompetanse har Resirqel hentet inn ressurser fra Vill Energi på analyse og beregninger, og de viderefører også samarbeidet fra tidligere prosjekter med Prosjektservice på demontering og ombruksmontasje.

Bærum kommunes utlysning er enda et prosjekt i rekken hvor ombruk av eksisterende bygg løftes opp og har prioritet, det er et tydelig signal om at ombruk og sirkulærøkonomi er et marked i rask vekst. Det er også byggebransjens ansvar å ta denne utfordringen nå, sier Per F. Jørgensen i Vill Energi.