Sjeføkonom Jan Ludvik Andreassen i Eika sier vi vil ha lave renter i lang tid fremover.

- Renta vil forbli lav - lenge

Sjeføkonom Jan Ludvik Andreassen i Eika er skråsikker på at renta vil forbli lav i lang tid fremover i Norge. Han sier renta definitivt blir satt ned i neste uke og at den også kan bli ytterlige satt ned allerede til høsten.

- Om renta stiger de neste fem årene skal jeg spandere en øl på dere alle, uttalte Andreassen og så utover salen på Byggevaredagen.

Et lavt rentenivå vil selvsagt få en betydning for utviklingen innen byggenæringen.

Han pekte på viktigheten det lave rentenivået vil få for omstillingen av næringslivet i Norge i tiden fremover.

- For det er ikke tvil om at det vil bli en endring i Norge. Næringer endrer seg – de gamle gode næringer tjener ikke så mye penger lenger, det gjelder også for Statoil. Tidene med høye oljepriser kommer nok aldri tilbake, og vi må omstille oss til den nye verden. Det er ikke slik at olje er død men oljenæringen er blitt som alle andre næringer, sier Andreassen.

Han peker på at vi nå må prioritere annerledes og arbeide hardere.

- Det er ikke sakk om noen krise. Noen vil hevde at lavere oljeinntekter er bra for Norge – da må vi jobbe bedre og smartere. Det går an å leve som normalt uten lettjente oljepenger, legger han til og peker på at byggenæringen vil kunne nyte godt av utviklingen.

Han mener Norge har en fordel mange andre ikke har, nemlig en befolkningsvekst.

- Mange land vil få en stadig eldre befolkning, og det vil vi også få i Norge. men det er også bra fødselsrater og ikke minst en sterk arbeidsinnvandring – noe som kan bli viktig fremover, sier han.