Illustrasjonsfoto: Statsbygg

Rekordhøye 7,1 milliarder til Statsbygg

I Statsbudsjettet for 2019 foreslås det å bevilge rekordhøye 7,1 milliarder til investeringer i bygg på Statsbyggs kapitler.

Dette er en økning på 400 millioner kroner i forhold til årets budsjett. Brorparten av pengene går til videreføring av pågående byggeprosjekter og planlegging av nybygg.

Av nye prosjekter foreslås det en startbevilgning på 6 millioner kroner til nytt museumsbygg for Saemien Sijte i Snåsa, som har en kostnadsramme på 115,3 mill. kroner.

Byggeprosjekter som videreføres er blant annet UiO Livsvitenskapsbygget, nybyggene for veterinærmiljøene ved NMBU Campus ÅS, Nasjonalmuseet, Agder fengsel, boliger på Svalbard og nybygg for Norsk Helsearkiv på Tynset. Samtidig videreføres byggingen av et fjellanlegg i Rana med nytt arkivmagasin for Norsk Helsearkiv og et nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket.

I tillegg foreslås det en bevilgning på 60 mill. kroner til videreføring av bygging av logistikkbygget ved Det kongelige slott som er planlagt ferdigstilt i 2020.

Planleggingen av det nye regjeringskvartalet videreføres med en bevilgning på 423 millioner kroner, mens det blant annet foreslås 60 millioner kroner til videreføring av prosjektering av rehabilitering av Nationaltheatret i Oslo.