Reglene om yrkesskade kan bli endret

Et forslag til en ny yrkessykdomsliste sendes i disse dager ut på høring. Også endringer i folketrygdlovens yrkessykdomsregelverk foreslås.

Dagens yrkessykdomsliste er i all hovedsak uendret siden 1958. Nå har regjeringen sendt et forslag om ny yrkessykdomsliste ut på høring.

Blant annet vurderes det at psykiske sykdommer som posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og depresjon etter krigsdeltakelse, kan tas opp på en ny liste.

«Videre er det grunnlag for å ta enkelte muskel- og skjelettsykdommer opp på listen – som senebetennelse i skulder, tennisalbue, seneskjedebetennelse i underarm eller håndledd, karpaltunnelsyndrom, slimposebetennelse i albuen og i kneet, slitasjegikt i hofteledd og i kneledd», skriver regjeringen.

– Folk skal ha trygghet i hverdagen. Vi tar viktig grep som gir arbeidstakerne nødvendig trygghet for å få erstatning for skader de får på jobb, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Høringsfristen er 31. oktober.