Regjeringens nye innleieregler klages inn til ESA

SMB klager Norge inn for Eftas overvåkingsorgan ESA for brudd på EØS-avtalen i forbindelse med restriksjonene mot norske bemanningsforetak fra 1. april 2023

Klagen ble sendt mandag, opplyser advokat Nicolay Skarning, som representerer organisasjonen Små og mellomstore bedrifter (SMB), i en epost til NTB.

– SMB Norge mener restriksjonene i særlig grad rammer små bedrifter i distriktene, som har vansker med å skaffe kompetent arbeidskraft, og som ofte ikke har tariffavtale, skriver Skarning.

De mener denne typen bedrifter nå i praksis har forbud mot å bruke bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter, fordi bare bedrifter med tariffavtale med store fagforeninger kan inngå avtale om innleie ved midlertidig behov, dersom de tillitsvalgte godtar det.

– Forbudet mot innleie fra bemanningsforetak på Østlandet går for langt og er etter vår oppfatning i strid med EØS-avtalen. I tillegg er kravet til tariffavtale med store fagforeninger etter vår oppfatning i strid med organisasjonsfriheten i Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 11, skriver Skarning.