Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix.

Regjeringen vil overføre tre milliarder til Enova

Regjeringen foreslår å tilføre Enova over 3 milliarder kroner i neste års statsbudsjett. Det er en økning på 344 millioner kroner fra i år.

– Dette er en kraftig styrking av Enovas klimaarbeid, der økningen på 344 millioner kroner skal rettes inn mot de tiltakene som gir størst reduksjon i utslippene. Dette kan for eksempel være investeringer i grønn skipsfart og nullutslippskjøretøy, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Ifølge statstråden er dette et av flere tiltak som skal bidra til at Norge oppfyller sine klimaforpliktelser med neste års statsbudsjett.

Regjeringen foreslår også å øke støtten til ulike miljørelaterte forskningsprosjekter med 55 millioner kroner. De vil også gi fornybarfondet Nysnø en investeringskapital på 400 millioner, og styrke programmet for grønn skipsfart med sju millioner kroner.

175 millioner kroner foreslås bevilget til fangstanlegg for C02 ved Fortum Oslo Varme (FOV) og Norcem. Til sammen foreslår regjeringen å bevilge 670 millioner til arbeidet med CO2-håndtering, en økning på 160 millioner fra årets budsjett.

Elvestuen vil også øke bevilgningen til Klima- og skoginitiativet, Norges største internasjonale klimasatsing.

– Vi foreslår å øke bevilgningen til initiativet med 200 millioner kroner neste år, slik at samlet innsats for regnskogen blir på 3,2 milliarder kroner, sier Ola Elvestuen.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 legges fram i sin helhet mandag.