Forprosjektet omfatter prosjektering av et laboratorie- og kontorbygg på cirka 40.000 kvm på Dokken i Bergen. Illustrasjon: Statsabygg
Forprosjektet omfatter prosjektering av et laboratorie- og kontorbygg på cirka 40.000 kvm på Dokken i Bergen. Illustrasjon: Statsabygg

Regjeringen vil kutte kostnader i stort byggeprosjekt

Det nye bygget til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet ligger an til å bli mye dyrere enn anslått. Nå vil regjeringen kutte kostnadene.

Nye lokaler for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken i Bergen er for tiden under planlegging. Byggeprosjektet ligger an til å bli betydelig dyrere enn først anslått, på grunn av arealøkning i tillegg til den generelle markedsutviklingen i byggebransjen og usikkerhet knyttet til tomtekostnader.

Nå vil regjeringen kutte i kostnadene til prosjektet. Dette opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Alle sider av prosjektet må vurderes, slik at vi får realistiske kostnadsanslag som regjering og Storting kan ta stilling til når forprosjektet er ferdig utredet, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Departementet har nå bedt Statsbygg, som er byggherre, om å vurdere ulike tiltak som kan redusere omfanget av prosjektet, og se på hvor mye som kan spares ved å ta ut ulike funksjoner, deriblant planlagte laboratorier.

De skal også se på hvor mye som kan spares ved å flytte Fiskeridirektoratet til byggetrinn to, altså at de i første omgang forblir i sine nåværende lokaler.

– En viktig del av vurderingene vil være å få avklart hvilke konsekvenser eventuelle kutt i prosjektet vil få for etatenes mulighet til å oppfylle sine samfunnsoppdrag, skriver departementet.