Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Regjeringen vil gjøre det enklere å omskolere ingeniører

Arbeidsledigheten er høy blant ingeniører. Nå foreslår regjeringen nye regler hvor arbeidsledige ingeniører kan studere i ti dager uten å miste dagpenger, skriver Aftenposten.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) foreslår endringer som gjør at ikke minst arbeidsledige ingeniører kan ha ti dager med undervisning per semester uten at man mister dagpengene, skriver Aftenposten.

7.760 ingeniører er registrert som arbeidsledige i kjølvannet av nedgangen i oljeindustrien. Samtidig er det behov for ingeniører i andre sektorer.

– Bakgrunnen er den økte ledigheten blant ingeniører. Før ville en arbeidsledig person miste retten til dagpenger dersom hun eller han var på én dagssamling i forbindelse med studier. Vi ser at dette blir for strengt, og mener de nye reglene gir en større mulighet for at arbeidsledige ingeniører kan skaffe seg relevant kompetanse, sier Hauglie til Aftenposten.

Arbeids- og sosialdepartementet understreker at regelendringen vil gjelde for alle arbeidsledige som ønsker å kombinere dagpenger og opplæring.

Torsdag møter Anniken Hauglie og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ingeniørenes foreninger og flere utdanningsinstitusjoner for å diskutere hvordan regelverket kan tilpasses studieopplegg for nettopp å hjelpe de mange ingeniørene som nå er arbeidsledige.