Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Regjeringen vier 44 millioner kroner til mer effektive og miljøvennlige havner

Fem prosjekter får støtte på til sammen 44 millioner kroner til investering i mer effektive og miljøvennlige havner.

– Det er med på å styrke sjøtransportens konkurransekraft, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet fredag.

– Det har vært stor interesse for ordningen som skal bidra til å gjøre sjøtransporten mer effektiv og miljøvennlig. Å få ned kostnader er viktig for å fremme sjøtransporten, og effektiviseringsgevinstene i havnene vil komme aktører i hele logistikkjeden til gode. Prosjektene som nå får tilskudd vil også bidra til å flytte mer gods over på sjø, og gi positive klima- og miljøeffekter, sier Dale.

Prosjektene som vil motta støtte er foreløpig:

  • ASCO Norge i Tananger – 20,1 millioner kroner
  • Kristiansand havn KF i Kristiansand – 9,9 millioner kroner
  • Karmsund havn IKS i Haugesund – 7 millioner kroner
  • Westport i Tananger – 3,5 millioner kroner
  • Greencarrier Shipping & Logistics i Moss – 3,1 millioner kroner