Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier at byggingen av Ocean Space Centre vil starte i høst. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier at byggingen av Ocean Space Centre vil starte i høst. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Regjeringen snur – byggingen av Ocean Space Centre fortsetter

Regjeringen har høstet kritikk for forslaget om å utsette gigantprosjektet Ocean Space Centre i Trondheim. Nå snur de, selv om kostnadene igjen øker.

– Det å ha god kostnadskontroll er viktig for regjeringen. Vi har sett hvordan det har gått tidligere når man ikke har hatt det, prosjekter som har sprukket med mange, mange milliarder. Vi har nå fått på plass et mye strengere regime for å ha kontroll på kostnadene, som også innebærer månedlige rapporteringer om prosjektet, sier Skjæran til NTB.

Regjeringen foreslo i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett å utsette prosjektet i tillegg til et budsjettkutt på nær en halv milliard kroner. Dette utløste massiv kritikk fra flere hold.

Mandag kom altså nyheten om at prosjektet likevel fortsetter som planlagt – til tross for økte kostnader. Det var VG som meldte om saken først.

I brevet til finanskomiteen skriver statsråden at regjeringen i høstens budsjettproposisjon vil varsle Stortinget om mulige forslag til justeringer og kutt med sikte på å holde prosjektet innenfor kostnadsrammene.

– Sånn som med alle andre store prosjekter som går over flere år, så må det følges opp i hvert enkelt statsbudsjett. Klarer vi ikke å holde oss innenfor kostnadene på enkelte deler av prosjektet, så må vi ta fra andre deler, sier han.

– Rett å ta en fot i bakken

Ocean Space Centre, som har hatt en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner, skal bli et banebrytende forskningssenter for havromsteknologi. Byggestart er planlagt i år.

Regjeringens forslag til utsettelse fikk flere Ap-topper til å se rødt. Også LO og NHO kom med saftig kritikk. I brevet fra Skjæran står det at Statsbygg i samråd med NTNU og Sintef har fått i oppdrag å identifisere kutt og forenklinger for prosjektene.

– I den økonomiske situasjonen vi er i, var det helt rett å ta en fot i bakken. Det koker i norsk økonomi, og vi ønsket å gå gjennom alle kostnadskrevende prosjekter fordi vi er nødt til å ta ned den offentlige pengebruken, sier statsråden.

Skjæran skriver at nye kostnadsanslag for byggeprosjektet viser at kostnadene øker med 837 millioner kroner, sammenlignet med budsjettproposisjonen i fjor høst. Det vil derfor være nødvendig å øke rammen i revidert nasjonalbudsjett fra 95 til 230 millioner kroner.

– Hvis Stortinget finner rom for de 135 millionene som trengs, så kan kontraktene signeres og byggingen komme i gang.

SV: Overrasket

Snuoperasjonen skaper forundring hos SV, som sier dette er uavklart i de pågående budsjettforhandlingene.

– Vi er svært forundret over at regjeringen foretar en snuoperasjon uten at det er avklart med SV i forhandlingene om budsjettet som pågår nå, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i en uttalelse til NTB.

Han er også overrasket over at finansieringen foreslås ved å øke rammen for revidert nasjonalbudsjett, noe som i praksis medfører økt oljepengebruk.

– Så langt har de nektet å åpne for å redde norsk bistand gjennom oljepengebruk, som i motsetning til dette ikke har noen betydning for inflasjon, sier Fylkesnes videre.

NHO og LO: Svært gledelig

NHO gleder seg over at regjeringen har lyttet til kritikken, som kom fra blant andre NHO og LO, i tillegg til flere av forskningsmiljøene, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Det er vesentlig at vi investerer i utviklingen av fremtidens teknologi innenfor havbruk, marin sektor og andre havnæringer som representerer noen av de viktigste naturfortrinnene Norge har, sier NHO-sjefen.

– Nå håper vi at vi kan holde stø kurs i dette prosjektet fremover, fordi det trenger både næringslivet og klimaet, sier han.

Også LO-leder Peggy Hessen Følsvik er fornøyd med avgjørelsen.

– Ocean Space Centre får en viktig rolle for regjeringens store havvindsatsing og sørger for å skape arbeidsplasser og kutte utslipp. Dette er en satsing som gjør at Norge kan ligge helt i front på alle de nye havnæringene, ved å videreutvikle teknologien vi allerede har, sier hun.

Ocean Space Centre skal ligge på Tyholt i Trondheim. Foto: Statsbygg / NTB

Ocean Space Centre skal ligge på Tyholt i Trondheim. Foto: Statsbygg / NTB