Næringsminister Monica Mæland (H) mener en uavhengig klagenemnd for konkurranse vil bidra til å styrke bedriftenes rettssikkerhet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regjeringen oppretter klagenemnd for konkurranse

Regjeringen oppretter en uavhengig klagenemnd for konkurranse i Bergen.

Den nye nemnda skal behandle klager på vedtak i Konkurransetilsynet som i dag behandles av Nærings- og fiskeridepartementet, samt klager på vedtak om overtredelsesgebyr som i dag prøves direkte for domstolene, skriver Bergens Tidende.

– En uavhengig klagenemnd for konkurranse har lenge vært etterspurt av næringslivet. Den vil bidra til å styrke bedriftenes rettssikkerhet, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Etableringen av nemnda, som er i tråd med Sundvolden-erklæringen, skal skje i løpet av andre halvdel av 2016.