Daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn, Lars Mamen, mener det er positivt at regjeringen nå varsler at de vil ta opp kampen mot lønnstyveri og stramme inn lovverket. Arkivfoto: Stefan Offergaard

Regjeringen har varslet kamp mot lønnstyvene - det blir godt mottatt av en som jakter på dem daglig

Mandag varslet regjeringen økt innsats for å sikre at lønn, pensjon, feriepenger og ytelser som skulle gått til de ansatte, ikke blir frarøvet dem. Det blir godt mottatt hos en organisasjon som daglig jakter lønnstyver i arbeidslivet.

‒ Det vi gjør, er at vi adopterer begrepet lønnstyveri. Rent juridisk er det ikke noe begrep i dag, men samtidig skjønner jo alle hva det betyr, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Børsen mandag.

Sammen med partene i arbeidslivet, finansministeren og næringsministeren deltok han samme dag på et møte om arbeidslivskriminalitet på statsminister Erna Solbergs (H) kontor.

Der var også Lars Mamen fra Fair Play Bygg Oslo og Omegn.

Han var invitert til å orientere om deres erfaringer med lønstyveri i byggenæringen.

‒ Tyveri fra lønna til de ansatte er i dag et stort problem og det kan foregå relativt risikofritt. Gjennom payback, ubetalt lønn, feriepenger, pensjon eller andre godtgjørelser og urettmessige trekk i lønn kan kriminelle bedriftsledere skaffe seg superprofitt, sier Lars Mamen. 

Han er fornøyd med at regjeringen nå vil stramme inn grepet.

‒ Dette blir i dag regnet som privatrett, altså et forhold mellom to parter som staten ikke blander seg inn i. Derfor er lønnstyveri relativt risikofritt. Jeg er glad for at regjeringen varsler at de vil skjerpe loven for å gjøre det tydeligere at dette er straffbart, sier Mamen.

Han oppfordrer alle arbeidertakere om å organisere seg og løse denne type saker på vanlig måte med hjelp av fagforeningene. 

‒ Men det er også mange arbeidstakere som har ikke har mulighet til å organisere seg på grunn av trusler fra arbeidsgivere som ikke aksepterer fagforeininger. Denne gruppen arbeidsfolk har ofte små sjanser for å få utbetalt den lønnen de har krav på, sier Mamen.

‒ Vi anbefaler settes av penger til å hjelpe denne gruppen arbeidstakere slik at de kan kreve sin rett gjennom lavterskeltilbud som fri retthjelp, Fair Play Bygg, Byggebransjens Uropatrulje eller andre frivillige hjelpeorganisasjonar som Frelsesarmeen, Caritas eller Kirkens Bymisjon. Ved å hjelpe denne gruppen arbeidstakere med sine krav, vil vi også få viktig kunnskap om de kriminelle bedriftene og bakmennene. Slik kunnskap er gull verdt for å få stanset kriminaliteten i arbeidslivet. I tillegg blir arbeidstakerne lært opp om sine rettigheter, og de vil bli mindre sårbare for utnytting senere, tror Mamen.