Regjeringen foreslår å gi havarikommisjonen myndighet til å undersøke flere ulykker

Samferdselsdepartementet foreslår å gi Statens havarikommisjon myndighet til å undersøke hendelser og ulykker knyttet til taubaner og tivolier.

– Statens havarikommisjon har lang tradisjon med å undersøke hendelser og ulykker i samferdselssektoren. I forslaget som regjeringen legger fram for Stortinget, vil også tivoli- og taubanevirksomheter få nytte av havarikommisjonens kompetanse innenfor systematisk sikkerhetsarbeid, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Endringene som regjeringen foreslår, gjør at Statens havarikommisjon får myndighet til å gjennomføre undersøkelser av ulykker og hendelser som kan oppstå på tivoli- og taubaneområdet.

Samtidig foreslår departementet at kommisjonen kan komme med anbefalinger om tiltak som kan bidra til å styrke sikkerheten på området. En slik ordning eksisterer ikke i dag.

– Vårt forslag innebærer derfor en ytterligere styrking av sikkerheten i taubaner og på tivolier, sier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at myndigheten som Statens havarikommisjon får, kan bidra til å imøtekomme forventninger om bedre oppfølging av sikkerheten for brukere av tivoli- og taubaneinnretninger.

Med forbehold om Stortingets behandling våren 2023, tar Samferdselsdepartementet sikte på at loven vil tre i kraft fra 1. januar 2024. Det vil gi Statens jernbanetilsyn, Statens havarikommisjon og øvrige aktører mulighet til å gjøre nødvendige tilpasninger.