Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget hvor staten overtar garantiansvaret for bompengelån på riksvei, både på nåværende og framtidige prosjekter. Foto: Heiko Junge / NTB

Regjeringen fikk bompengeinstruks av Stortinget

Regjeringen må legge fram en sak om at staten overtar garantiansvaret for bompengelån på riksveier, både på nåværende og framtidige prosjekter.

Senterpartiet fikk gjennomslag for forslaget i Stortinget tirsdag, mot stemmene til Høyre, SV, KrF, MDG og Venstre.

– Det er svært urettferdig at når den rike staten bygger sine egne veier, så skal de langt mer fattige kommunene og fylkeskommunene måtte stille opp med garanti, sier næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Han viser til at vedtaket er viktig for mange fylker, som opplever å få sin økonomi tynget av å måtte stille garanti for store bompengeprosjekter.

– Dette betyr at fylkene får styrket sin økonomiske stilling. Det kan også redusere bompengene, og ikke minst gjør det at viktige veiprosjekter nå kan komme videre i planleggingen, sier Pollestad.