Finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) avviser forslaget om «under streken»-løsning av nytt regjeringsforslag og KNM Helge Ingstad. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Regjeringen dropper «under streken»-finansiering av fregatt og regjeringskvartal

Regjeringen dropper forslaget om å bruke milliarder av kroner utenfor vanlige budsjetter for å finansiere nytt regjeringskvartal og forlist fregatt, ifølge DN.

«Under streken»-forslaget var med da regjeringen la fram Granavolden-plattformen i januar.

Der ble det foreslått at et nytt regjeringskvartal og erstatningen av den forliste fregatten KNM Helge Ingstad skulle finansieres med oljepenger, utenfor handlingsregelen og oljepengebruken som settes av på statsbudsjettet.

Nå dropper regjeringen forslaget, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har hatt diskusjoner om spørsmålet om selvassurandør og oppfølging av Granavolden-plattformen, og i arbeidet med RNB (revidert nasjonalbudsjett, red.anm.) har vi sett på er hva slags alternativer vi har. Summen av svaret på dette er at vi vil opprettholde dagens ordning, siden de andre mulige modellene ikke gir oss noe særlig mergevinst, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Bra med debatt

Forslaget om «under streken»-løsningen ble ikke godt mottatt, og mange mente at en slik løsning ville bryte med norsk budsjettpraksis.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier til avisen at de opplevde debatten rundt forslaget som «bra».

– Det er alltid bra at det er debatt i samfunnet om ulike formuleringer i en plattform. Vi skrev at vi skulle utrede dette, og vi har nå gått gjennom det og konkluderer med at vi viderefører ordningen vi har, sier Jensen.

Legges fram i mai

Hele vurderingen legges fram for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai.

Hovedpunkter, som ble gjort kjent i DN mandag, innebærer blant annet at utgifter til gjenanskaffelser etter tap og skader fortsatt skal dekkes innenfor de ordinære budsjettrammene, såkalt «over streken»-finansiering.

En nærmere gjennomgang av staten som selvassurandør vil også legges fram for Stortinget.