Administrerende direktør Tommy Hagenes i Proptech Bergen utenfor det opprinnelig riveklare bygget på Kostad som nå rehabiliteres. Foto: Proptech Bergen
Administrerende direktør Tommy Hagenes i Proptech Bergen utenfor det opprinnelig riveklare bygget på Kostad som nå rehabiliteres. Foto: Proptech Bergen

Reddet næringsbygg fra riving med smartbyggteknologi

I stedet for at kontorbygget på Kokstad i Bergen ble revet og erstattet med et nybygg, greide teknologiselskapet Proptech Bergen å vise hva som egentlig krevdes for å få moderne arbeidsplasser og godt inneklima på eiendommen. I desember skal transformasjonen være komplett.