Realiseringen av regjeringskvartalet rykker stadig nærmere

En fysisk realisering av utbyggingen av landets mest betydningsfulle byggeprosjekt på veldig lang tid rykker stadig nærmere. Kampen om de viktige kontraktene rundt utbyggingen av regjeringskvartalet er allerede startet - og etter hvert vil også de virkelig store byggekontraktene komme ut i markedet.

Mot slutten av forrige uke ble det kjent at Statsbygg har inngått en stor rivekontrakt med Veidekke i prosjektet. Landets største entreprenør skal rive R4, som fikk store skader i angrepet 22. juli 2011. I kontrakten inngår også riving av tvillingbygget Møllergata 17. Dessuten har Veidekke fått opsjon på å rive den mye omtalte Y-blokken. Vedtaket om å rive nettopp dette bygget har vært heftig debattert – og fortsatt er det flere som står på barrikadene for å bevare dette karakteristiske bygget. Går alt som planlagt skal rivingen av Y-blokka starte umiddelbart etter at arbeidet med å klippe ned R4 er fullført.

Dermed vil de fysiske jobbene med å bygge opp et nytt regjeringskvartal etter angrepet mot nasjonen i 2011 snart virkelig begynne å vise. Rivingen av såpass store bygg vil merkes i nærområdet – og bli det virkelige symbolet på at det viktige gjenreisningsarbeidet er i gang.

Det er allerede mange år siden disse byggene ble skadet, og det har gjennom disse årene blitt mye diskutert hvordan man skal bygge opp igjen nye og fremtidsrettede kontorer for landets politiske ledelse. Som kjent vant Team Urbis frem med sitt forslag, som det nå planlegges etter.

Statsbygg følger sin oppsatte plan, og dette innebærer at man etter hvert vil begynne å planlegge for å legge frem de store utbyggingskontraktene i markedet. Skisse- og forprosjektet skal etter planen fullføres i løpet av året og innen 2020 skal byggearbeidene starte.

Det er utvilsomt en viktig utbygging for hele landet som nå rykker stadig nærmere. Å sikre formålstjenlige lokasjoner for landets regjering og byråkratiet vil være vår tids kanskje viktigste utbygging. Det betyr at det blir en omfattende oppgave for selskapene som skal utføre jobbene. Dette blir noe langt mer enn bare å sette opp noen konstruksjoner – dette handler om å bygge opp igjen noe av det viktigste ved landet vårt – stedet hvor nasjonen styres fra på vegne av folket. Man skal endelig få reparert sårene som fortsatt står igjen etter det forferdelige angrepet.

Byggene skal vise fremtidens Norge - de skal vise hva byggenæringen kan skape - og det skal være et kvartal som skal bli et sted for alle som bor og ferdes i hovedstaden. Man skal bygge opp en sikker og effektiv base for brukerne – men man skal også bygge opp et sted som alle besøkende skal kunne ta i bruk og føle seg hjemme i. Det er i seg selv ingen enkel oppgave – og ikke overraskende har debattene vært mange og lange rundt hvordan utformingen skal være.

Arbeidet med å justere vinnerkonseptet er ikke forbi – men Statsbygg synes å være godt i rute med arbeidet. Om tidsplanen holder skal de første byggene stå klare til innflytting i 2024 – men det vil gå flere år etter dette før alle arbeidene skal være fullført.