Litium, kobolt og nikkel er metaller som brukes i elbiler. Det kan bli en kritisk mangel på disse materialene i Europa dersom det ikke tas grep. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Litium, kobolt og nikkel er metaller som brukes i elbiler. Det kan bli en kritisk mangel på disse materialene i Europa dersom det ikke tas grep. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Rapport: Kritisk mangel på metaller til det grønne skiftet

Økt gjenvinning og egenproduksjon av metaller som er viktige for det grønne skiftet, som litium og kobolt, må til for å unngå kritisk mangel, ifølge rapport.

De neste 15 årene kan Europa stå overfor en kritisk metallmangel, ifølge en rapport fra det belgiske universitetet KU Leuven, utarbeidet på oppdrag fra Eurometaux, en europeisk bransjeforening for metallprodusenter.

Det er behov for å sikre ny tilgang på gruver og økt kapasitet til foredling av metaller, for eksempel smelteverk, men også gjenvinning er en svært viktig brikke, ifølge rapporten.

Gjenvinning av metaller

Dersom gjenvinningskapasiteten bygges opp, kan 40–75 prosent av Europas behov for metaller til grønne energiløsninger dekkes gjennom gjenvinning innen 2050.

– Gjenvinning er Europas beste sjanse til å forbedre sin langsiktige selvforsyning av metaller. Det vil være et betydelig fremskritt når vårt grønne energisystem kan baseres på metaller som gjenvinnes, sammenlignet med dagens konstante forbrenning av fossile kilder, heter det.

Må bygge bro

I rapporten ber forskerne Europa om å handle kraftig og hurtig for å øke gjenvinningsgraden.

– Europa må snarest bestemme seg for hvordan man skal få til å bygge bro over det forsyningsgapet som truer for nødvendige metaller til det grønne skiftet. Uten en klar strategi risikerer vi å bare bygge opp nye avhengigheter til leverandører som ikke er bærekraftige, sier Liesbet Gregoir, hovedforfatteren av rapporten.

Det finnes et teoretisk potensial for at nye gruver i Europa kan dekke opptil 55 prosent av Europas eget behov i 2030, ifølge rapporten. Det største antallet prosjekter er innen litium og sjeldne jordarter.

Behov for kraftig økning

Innen 2050 vil Europas planer for grønn teknologi årlig kreve blant annet 35 ganger mer litium og 3,5 ganger mer kobolt enn i dag. I tillegg er det behov for blant annet:

  • 4,5 millioner tonn aluminium (en økning på 33 prosent sammenlignet med dagens bruk)
  • 1,5 millioner tonn kobber (opp 35 prosent)
  • 400.000 tonn nikkel (en dobling fra i dag)
  • 200.000 tonn silisium (opp 45 prosent)
  • 300.000 tonn sink (opp 10–15 prosent)

Aluminium, kobber, silisium og nikkel er alle materialer det kreves økt årlig tilførsel av sammenlignet med i dag. Materialene er nødvendige for elbiler og batterier, sol- og vindkraft, hydrogenproduksjon og et moderne kraftnett, påpekes det.