Veterinærbygget i Ås, NMBU. Foto: Trond Joelson

Veterinærbygget i Ås, NMBU. Foto: Trond Joelson

Rapport kritiserer Statsbyggs manglende kontroll på Campus Ås

En evalueringsrapport fra Dovre Group Consulting konkluderer med at Statsbygg undervurderte både kompleksiteten, omfanget, kravene til smittevern og utgiftene i samlokaliseringsprosjektet ved Campus Ås.