Illustrasjonsfoto.

Rapport: Arbeidsinnvandring bremser lønnsveksten

EU-utvidelsen mot Øst-Europa i 2004 har ført til et «tilbudssjokk» i deler av det norske arbeidsmarkedet. Resultatet er økte lønnsforskjeller og lavere lønnsvekst, ifølge en ny rapport.

– Innvandrerne har blitt sysselsatt til lavere lønnsnivåer enn nordmenn. Dermed har lønningene falt isolert sett. Vi finner klarest effekt innenfor renhold og byggebransjen, sier prosjektleder Roger Bjørnstad til NRK.

I 2012 hadde en norsk arbeidstaker i byggenæringen en snittlønn på 200 kroner timen, mens en arbeider fra ett av de ti nye EU-landene tjente i snitt 170 kroner.

I byggenæringen og renholdsbransjen har innvandringen til Norge bremset den generelle lønnsveksten med 8 prosent fra 2004 til 2014. Dersom man ser på hele bygg- og anleggsbransjen, er fallet i lønnsveksten på 18 prosent.

Rapporten er utarbeidet av Senter for lønnsdannelse og Statistisk sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra arbeidsminister Robert Eriksson (Frp).