Det var Geir Høybråten (Loe Betongelementer) (t.h.) og John-Erik Reiersen (Betongelementforeningen), som fikk æren av å dele ut den høyst fortjente prisen til Randi Egeland.

Randi Egeland mottok Betongelementforeningens ærespris

Torsdag kveld kunne Randi Egeland (Hå-Element AS) motta Betongelementforeningens ærespris.

Dette er en pris om henger høyt i betongelementmiljøet, og er en hedersbevisning som blir delt ut relativt sjelden.

Egeland, som er daglig leder i Hå-Element AS, mottok prisen for sitt langvare virke og sterke engasjement i og rundt betongelementmiljøet.

Hun har vært den del av dette miljøet gjennom mange år og har vært en viktig brikke i å spre kunnskapen om betongelementenes muligheter – ikke minst innen fasadebruken.

Hun har vært aktiv i foreningen gjennom mange år, og var i lang tid en del av styret. Hun har også sittet flere år som styreleder.

Det var Geir Høybråten (Loe Betongelementer) og John-Erik Reiersen (Betongelementforeningen), som fikk æren av å dele ut den høyst fortjente prisen.