Jon Ola Stokke

Ramudden vokser

I 2019 endte omsetningen på 204 millioner kroner for selskapet, opp 55 prosent fra 2018.

- Et økende behov for sikring av arbeidsplasser på og langs vei er en del av forklaringen, men også myndighetenes offensive satsing på samferdsel har ført til stadig nye oppdrag, sier selskapet i en pressemelding. I disse dager etablerer selskapet en ny avdeling på Hamar.

Ramudden etablerte seg i Norge i 2009 med en avdeling i Trøndelag. Veksten har dels skjedd organisk men også gjennom oppkjøp. Omsetningen i 2019 økte med 73 millioner fra 2018. Resultat før finans endte på snaut 17 millioner som er en forbedring på rundt 19 millioner sammenlignet med fjoråret.

– Vi opplever aktiviteten i markedet som god, også i dagens koronatider, og vi involveres stadig i nasjonale og regionale veiprosjekter. For oss er det svært positivt at myndighetene øker vedlikeholdet av eksisterende vei og infrastruktur og samtidig satser på nye prosjekter innen samferdsel. Stadig skjerpede sikkerhetskrav virker også inn på etterspørselen av våre tjenester, forteller Jon Ola Stokke, administrerende direktør i Ramudden, i pressemeldingen.

I disse dager etablerer selskapet nok en avdeling, denne gangen på Hamar. Ramudden har nå tolv avdelinger i Norge, målet om å bli landsdekkende rykker stadig nærmere.

- Vi er godt strategisk plassert med våre avdelinger langs kysten og med ny avdeling på Hamar er vi godt posisjonert i et område med mye vei og forventet høy aktivitet fremover. Vi har driftet prosjekter i Hamar-regionen tidligere, men da fra vår avdeling på Hvam. Etterhvert som aktiviteten har økt i omfang så vi behovet for en permanent tilstedeværelse, sier Stokke.