Ramirent med EcoSolutions

Ramirent lanserer nå et nytt miljøkonsept, EcoSolutions.

Gjennom konseptet tilbyr Ramirent kompetanse og utstyr som bidrar til å redusere energiforbruket på byggeplassen samtidig som det gir miljøgevinster.

Ramirent har gjennom år bygget opp sin miljøkompetanse og lanserer nå EcoSolutions.

– For oss representerer konseptet en annen måte å tenke og handle på. Vi skal ikke oppfattes dithen at vi skal redde verden, men vi ønsker å bidra med små skritt i riktig retning, påpeker markedsdirektør i Ramirent, Ann-Kristin Ytreberg. I tillegg representerer disse løsningene store pengebesparelser, spesielt i disse tider med høye strømpriser.

Gir bedre og mer effektive arbeidsplasser
Ramirent EcoSolutions lanseres i flere faser. I første omgang tilbys det løsninger innenfor moduler/brakker, elektro, varme og tørk og for stillas.

– Modulene vi tilbyr kan gi energibesparelser opp mot 45-50 prosent og tilfredsstiller kravene til energieffektivitet som trådte i kraft 1. juli 2010. Våre såkalte High-Class moduler oppfyller de strengeste krav til inneklima og ventilasjon, og har et stort potensiale for energimessige kostnadsbesparelser. I tillegg foretar vi energibesparende oppgraderinger av eksisterende moduler med blant annet forbedret tetting mellom modulene og styring av varme og lys, forklarer Ytreberg.

Rimelige løsninger gir stor effekt
Til byggeplasser tilbys det energioptimale løsninger innenfor områder som står for høyt energiforbruk under byggeprosessen.

– Strømforbruket på byggeplasser kan med enkle grep reduseres uten at det påvirker verken komfort eller sikkerhet. Manglende bevissthet og eierskap til prosjektet og strømregningen kan være forklaringen på hvorfor mange bruker mer strøm enn nødvendig, sier Ytreberg.

Eksempelvis kan en lyskaster trekke strøm helt unødvendig fra arbeidsdagen er slutt til arbeidet påbegynnes neste morgen. Ved å kutte strøm i disse timene og installere fotoceller som tenner lyskastere, kan man spare betydelige beløp i en prosjektperiode.

Et annet område vi tar tak i er uttørking av bygg. Her går mye på autopilot i forhold til hvordan man gjort det før. Ramirent har derimot dokumenterte metoder som gir store energibesparelser, og som samtidig tørker bygget bedre.

Viktig i anbudsprosesser
Det viser seg at det blir viktigere og viktigere å kunne dokumentere fornuftig bruk av energi i anbud. Det koster lite å sette i gang slike tiltak samtidig som gevinsten kan være stor. Har man smarte energiløsninger på plass vil det utvilsomt bidra til å gjøre anbudet mer interessant samtidig som det er en miljøgevinst, påpeker Ytreberg.