Fra venstre: Thomas Tangstad (Ramirent), Joachim Fåberg (Veidekke) og Jarle Jonny Pettersen (Ramirent).
Fra venstre: Thomas Tangstad (Ramirent), Joachim Fåberg (Veidekke) og Jarle Jonny Pettersen (Ramirent).

Ramirent leverer 15.000 kvadratmeter stillas til Veidekke

Ramirent skal levere 15.000 kvadratmeter stillas til Veidekkes byggeprosjekt på Frysjaparken i Oslo.

Dette er uteleieselskapets største enkeltstående stillasprosjekt på ti år, skriver Ramirent i en pressemelding.

Ved hjelp av virtuelle hjelpemidler, metoder og verktøy visualiserer de stillaset, og legger dette sammen med BIM-modellen for resten av bygget.

– Siden vi planlegger hver minste detalj bygger vi stillaset så riktig som mulig fra første etasje til toppen av bygget. Det gjør at mange problemer er løst før vi setter pinnene i bakken, og sjansen for ombygging av stillas underveis i byggeprosjektet synker. Vi får et stillas som er bedre tilpasset arbeidet som skal gjøres, sier Thomas Tangstad, Regionleder Oslo Stillas i Ramirent Norge i meldingen.

Etter hvert prosjekt får både Veidekke og Ramirent bredere erfaring fra for eksempel byggtekniske utfordringer og tidsineffektive løsninger.

– Vi tar med erfaringene og nye løsninger inn i nye prosjekt, og ser hvor det er mulig å spare tid og penger, sier Tangstad