Oppdragsgiverne Statens vegvesen og Bane NOR var sist uke på befaring langs strekningen med representanter for Rambøll Sweco ANS. Foto: Wolf-Dietrich Marchand

Rambøll Sweco ANS i gang med arbeidet med vei og bane fra Arna til Stanghelle

Oppdragsgiverne Statens vegvesen og Bane NOR var sist uke på befaring langs strekningen med representanter for Rambøll Sweco ANS.

Oppdraget omfatter rådgivning, planlegging og detaljregulering av veg og jernbane fra Arna til Stanghelle (ny Vossebane og ny E16), skriver Sweco i en pressemelding.

Strekningen er cirka 30 kilometer lang, og store deler av traséen går i tunnel.

For jernbanen skal det etableres to nye stasjoner, Vaksdal og Stanghelle, i tillegg til ombygging av eksisterende Arna Stasjon.

Kontrakten ble signert 10. januar i år, og arbeidet med å planlegge oppdraget er allerede godt i gang.

– Akkurat nå er vi i oppstartsfasen og den strekker seg frem til 8. mars. I disse dager utarbeider vi styrende dokument for prosjektet og tilegner oss kunnskap om området, forteller prosjektleder Jan Håvard Øverland i Sweco.

Han understreker at dette er en viktig fase i prosjektet.

– Nå jobber vi med å få systemene på plass, planlegge teoretisk fremdrift og legge til rette for at planen måler faktisk fremdrift. Det er mange fag involvert i prosjektet, og det er avgjørende at vi får på plass et planverk som sikrer best mulig sammenheng mellom disse, sier Øverland.

Rundt 40 fag er involvert i prosjektet, og for å sikre best mulig flyt underveis skal prosjekteringen følge VDC-metodikken.

– Dette er et stort og viktig prosjekt, som vi i Rambøll er stolte av å jobbe med. Her vil vi møte på spennende faglige utfordringer som vi gleder oss til å løse. Vi har fokus på tett samarbeid og at alle jobber for prosjektets beste. I tillegg til å oppfylle forventningene til sikker og effektiv transport på både vei og bane mellom Arna og Stanghelle, sier John Harald Amundsen, prosjekteier i Rambøll.

Planlagt byggestart er i 2024, men det kan bli aktuelt med fremskyndet oppstart i 2022 på deler av strekningen. Strekningen er planlagt ferdigstilt innen NTP-perioden 2024- 2029.