Foto: Sindre Sverdrup Strand

Rambøll i Oslo på plass i Harbitz torg mandag

Mandag flytter Oslo-kontoret til Rambøll over i nybygget i Harbitzaleén 5, som kun ligger et steinkast unna det gamle kontoret.

Her kan du lese Byggeindustriens omtale av prosjektet.

Bygget har energimerke A og bransjestandarden BREAAM-NOR Excellent, en anerkjennelse kun ett av ti nybygg får, skriver rådgiveren i en pressemelding.

- Rambøll er en samfunnsrådgiver som leverer helhetlige og bærekraftige løsninger til våre kunder. Derfor er det naturlig at vi flytter til kontorer i et bygg som ikke bare tilfredsstiller bransjens strengeste miljø- og energikrav, men at hele prosjektet Harbitz torg er gjennomført med et miljøperspektiv med tanke på utslipp, strømforbruk og mobilitet, sier administrerende direktør i Rambøll, Ole-Petter Thunes.

De teknologiske løsningene som er valgt i bygget, er så miljøbevarende og energieffektive som mulig. Blant annet er det heiser som regenererer elektrisitet, akkurat som en elbil som regenererer når man bremser. Andre tiltak er fordrøyning av regnvann i grøntanlegg på takene som skal samle opp regnvannet før det slippes kontrollert inn på avløpsnettet.

- At vi nylig har blitt bærekraftsertifisert av Bureau Veritas, gjør at vi har fått enda større innsikt i vår egen virksomhet og dermed ser vi nye muligheter for forbedring og utvikling. Det nye bygget bidrar til å minske vårt CO2-avtrykk, og har alle fasiliteter for å gi våre ansatte en framtidsrettet arbeidsplass, avslutter Thunes.

Rambøll leier cirka 10.400 kvadratmeter over tre etasjer, og har signert en ti-års leieavtale med Møller Eiendom. Rambøll har vært den største rådgiveren i prosjektet i gjennomføringsfasen, med god utsikt over byggeplassen fra de tidligere kontorer på andre siden av trikkeskinnene. Veidekke har vært entreprenør.