Illustrasjonsfoto: Rambøll

Rambøll blir landsdekkende Sykehusinnkjøp-partner

Rambøll har tegnet en landsdekkende rammeavtale med Sykehusinnkjøp på arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester.

Det skriver Rambøll i en pressemelding fredag.

Oppdragsgiver for anskaffelsen er Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, som eier Sykehusinnkjøp HF.

‒ Vi er veldig fornøyde med å ta del i en slik omfattende rammeavtale som innbefatter så å si samtlige fag innen bygg hos Rambøll. Avtalen understreker Rambølls posisjon og satsing innenfor sykeshusplanlegging, sier Bjørn Terje Pettersen og Florian Franz i Rambøll.

Rammeavtalen skal dekke små, mellomstore og større prosjekter i alle prosjektfaser, og kan også benyttes ved ombygginger og nybygg, heter det i pressemeldingen.

Rammeavtalen, med en anslått totalverdi på omtrent 160 millioner kroner per år, har en varighet på to år, med muligheter for forlengelse.