- Enova er en viktig samarbeidspartner og bidrar med finansiell støtte. Skjåk kommune har også vist stor interesse for prosjektet og vi har søkt kommunen om støtte, sier Kjell Håkon Helgesen, administrerende direktør i Norsk Glassgjenvinning AS.

Produksjon av Glasopor på 100 prosent fornybar energi

Norsk Glassgjenvinning AS vil i løpet av vårparten 2016 konvertere Glasoporproduksjonen ved fabrikken i Skjåk til elektrisitet. 

Med denne endringen vil fabrikken produsere Glasopor på 100 prosent fornybar energi noe som fører til en reduksjon i utslipp av 4.000 tonn CO 2. Dette skal tilsvare utslipp fra ca. 2.600 biler.

- Samtidig er produksjonen av Glasopor skumglass basert på 100 prosent resirkulert emballasjeglass, noe som gir et meget godt miljøregnskap. Det er første gang slike skumglass-ovner blir ombygd fra gass til el-drift, heter det i en melding fra selskapet.

Hovedleveransen går gjennom det svenske selskapet Sandvik Heating Technology. Lokale entreprenører vil stå for de bygningsmessige endringene samt fremføringen av nok elektrisk kraft.

- Enova er en viktig samarbeidspartner og bidrar med finansiell støtte. Skjåk kommune har også vist stor interesse for prosjektet og vi har søkt kommunen om støtte, sier Kjell Håkon Helgesen, administrerende direktør i Norsk Glassgjenvinning AS.

Fra oppstartstidspunktet medio mai 2016 vil prosjektet bety produksjon på ren fornybar energi, 30 prosent redusert energiforbruk i forhold til dagens gassenergi mengde, konsolidering av selskapet som en konkurransedyktig leverandør av skumglass til det norske bygg- og anleggsmarkedet, sikring av viktige industriarbeidsplasser i Nord- Gudbrandsdalen, heter det i meldingen.

Norsk Glassgjenvinning gjennom selskapet Glasitt AS startet i 2002 opp produksjon av granulært skumglass under produktnavnet Glasopor. Råstoffet er innsamlet emballasjeglass fra husholdningene i Norge. I dag produseres Glasopor på to fabrikker, lokalisert i Fredrikstad og Skjåk. Fabrikkene har en samlet produksjonskapasitet på 250.000 kubikkmeter.

- Glasopor skumglass har opplevd stor vekst de senere årene og har befestet sin rolle som en betydelig leverandør av konstruksjonsmateriale til store og små prosjekter innen blant annet vei -og tunnelprosjekter, bygg, idrettsanlegg og grønne uteområder i hele landet. Samtidig eksporteres det skumglass fra fabrikken i Skjåk til blant annet flyplasser i USA, hvor det brukes for å stoppe fly som ikke klare å stanse før enden av rullebanen, sier Helgesen.

Dette patenterte systemet er godkjent av amerikanske luftfartsmyndigheter og har vakt stor interesse world-wide. I takt med økende popularitet og etterspørsel planlegges videre kapasitetsutbygging ved fabrikkene.

- Med denne ombyggingen er vi med på å gi «det grønne skiftet» innhold, det er vi stolte av, avslutter Kjell Håkon Helgesen.