Daglig leder i Boye og Waage, Nils Osaland og daglig leder i Procon, Arne Mong Birkeland er fornøyd med at avtalen om oppkjøp endelig er i boks. I midten styreleder Thomas Nilsen i Procon.

Daglig leder i Boye og Waage, Nils Osaland og daglig leder i Procon, Arne Mong Birkeland er fornøyd med at avtalen om oppkjøp endelig er i boks. I midten styreleder Thomas Nilsen i Procon.

Procon kjøper Boye og Waage & Co

Procon Rådgivende Ingeniører styrker sin posisjon som en sentral aktør i Rogaland innen byggeteknikk ved oppkjøpet av Boye og Waage & Co.

Samtlige ansatte blir med over i Procon RI, som da teller 26 ansatte fordelt på de to kontorene i Stavanger og Kristiansand.

Daglig leder Nils Osaland og Arne Gabrielsen i Boye og Waage går inn på eiersiden i Procon, som er heleid av ansatte. I tillegg vil Osaland gå inn i rollen som driftsansvarlig for byggeteknikk avdelingen, mens Bjørn Uppstad fortsetter som fagansvarlig for konstruksjonsteknikk, ifølge en pressemelding fra rådgiverselskapet.

Boye og Waage ble etablert allerede i 1945 og hadde blant annet mange oppdrag for Braathens SAFE. Det var også her Arne Rettedal startet sin karriere.

– Det gleder oss at vi med dette får flere dyktige ingeniører med på laget, alle med lang og bred erfaring og over 20 år i Boye og Waage. Det vil bidra til å utvikle oss videre i en bransje hvor nettopp erfaringsoverføring er en vesentlig faktor for å oppnå gode prosjekter, sier daglig leder Arne Mong Birkeland i Procon.

Ifølge meldingen er Procon sertifisert som miljøfyrtårn, og miljøsatsningen har resultert i spisskompetanse på trekonstruksjoner i regionen. Det jobbes også med å bli en solid aktør innenfor klimagassanalyser (LCA), miljø- og ombrukskartlegging og avfallshåndtering.

– For oss og for våre kunder vil det bety mye å komme inn i et større og tverrfaglig miljø. Vi vil få større kapasitet å spillle på og kan ta med oss Procons spisskompetanse både innenfor komplekse konstruksjoner, bygningsfysikk og geoteknikk, sier Nils Osaland, daglig leder i Boye og Waage.

De to firmaene har samarbeidet tett gjennom flere år og har gjennomført mer enn 7.500 store og små prosjekter, de aller fleste på Sørvestlandet.

– Vi kjenner regionen svært godt og har et samlet arkiv som inneholder en betydelig del av regionens byggtekniske historie fra etterkrigstiden. Dette er noe vi er stolte av og vil forvalte på best mulig vis, sier Thomas Nilsen, styreleder og leder for anleggsavdelingen i Procon RI.

Fra 1. august 2022 vil Boye og Waage bli en del av Procon RI. Alle pågående oppdrag vil gå som normalt.