<p>SPLEISELAG: Utbyggerne av boligprosjektet Grev Wedels Plass (bak) og Drammen kommune skal bruke cirka ni millioner kroner på den nye parken mellom det gamle Drammensbadet og Grev Wedel Parkeringshus på Bragernes. Fra venstre utviklingsdirektør i Oxer Eiendom, John Martin Pedersen, utbyggingssjef Johannes Devold og prosjektleder Sylvia Karstad i Drammen kommune samt prosjektdirektør Sven Mile i Glitre Eiendom. Foto: Oxer Eiendom</p>Det legges opp til å bygge en moderne med med innovative løsningern, blant annet som vist på dette inspirasjonsbildet. Illustrasjon: Norconsult og Drammen kommuneDEN NYE MØTEPLASSEN: Den nye parken er på 1000 kvadratmeter og vil inneholde et sentralt amfi med sitteplasser, store husker og mye grønn plen og vegetasjon inkludert japanske kirsebærtrær. Illustrasjon: Norconsult og Drammen kommune

Private utbyggere og kommunen spleiser på grønn oase i Drammen

Oxer Eiendom, Glitre Eiendom og Drammen kommune går nå sammen for å gjøre Grev Wedels plass om til en grønn og moderne oase.

Området i enden av gågata på Bragernes, mellom det gamle Drammensbadet og Grev Wedel Parkeringshus, har ligget brakk og til liten nytte i mange år.

Nå har Drammen kommune og utbyggerne av boligprosjektet Grev Wedels Plass (tidligere Doyén) gått sammen for å spleise på en total forvandling av uteområdet til en prislapp på anslagsvis ni millioner kroner, hvorav de private utbyggerne bidrar med tre millioner, ifølge en pressemelding fra Oxer Eiendom.

Den 1000 kvadratmeter store parken, som har gode solforhold, skal bli en ny grønn oase der byens befolkning kan slappe av og møtes, men det er også lagt opp til områder for lek og aktivitet. Mange av byggene rundt Grev Wedels plass har dessuten et historisk sus over seg, deriblant ”Onsager-villaen” fra 1868 og Gjerdegården fra 1879 som begge er en del av boligprosjektet til Oxer og Glitre.

Estetisk byrom

Målet er at den nye parken skal være med på å skape et ”estetisk byrom med røtter inn i historien” som det heter i planbeskrivelsen.

– Dette er uten tvil et uteområde som skriker etter oppgradering, og det blir jo en skikkelig vinn-vinn-situasjon når kommunen og en privat utbyggere kan gå sammen å spleise på et prosjekt som kommer hele byens befolkning til gode. Nå får vi en fin forlengelse av gågata samtidig som det etableres et nytt, grønt møtepunkt på Bragernes, sier utbyggingssjef Johannes Devold i Drammen kommune, som ikke legger skjul på at en slik oppgradering ville ha latt vente litt på seg dersom samarbeidsavtalen med de private utbyggerne ikke hadde blitt inngått.

– Kvalitetsheving av området
– Det dreier som en skikkelig kvalitetsheving av hele området. Det blir mye grønn plen og vegetasjon med blant annet japanske kirsebærtrær. I tillegg får vi et stort og sentralt amfi i granitt med mange sitteplasser, og det blir store, høye husker som i neste omgang blant annet kan bygges om til å bli filmlerret for utendørs filmvisning, sier prosjektleder Sylvia Karstad i Drammen kommune.

– I og med at Gjetergata skal stenges for trafikk så vil den nye parken smelte sammen med boligprosjektet og dermed bli et utmerket utetilbud også til de som har kjøpt bolig i Grev Wedels Plass-prosjektet, påpeker utviklingsdirektør i Oxer Eiendom, John Martin Pedersen, som legger til at utbyggerne nå har gått bort fra konseptet med nedre aldersgrense for å kjøpe bolig i prosjektet som nå er åpent for alle.

– Ja, nå kan alle som vil etablere seg her, sier Oxer-direktøren som opplyser at i tillegg til parken så vil boligprosjektet inneholde ytterligere 500 kvadratmeter med fellesarealer med blant annet gjesterom, treningsrom, velværeavdeling, aktivitetsrom, sykkelverksted, smørebod, storkjøkken, festsal, bibliotek, spisestue og bodega.

Ny byakse
Boligprosjektet vil være ferdigstilt i november 2018, og dermed kan kommunen starte arbeidene med den nye parken til våren 2019 med ferdigstillelse høsten 2019.

– Den nye parken og boligprosjektet vil bli en naturlig portal i nye byaksen som nå tar form fra Bragernes Torg, videre til Fjordparken, det nye sykehuset og den planlagte Fjordbyen, påpeker prosjektdirektør Sven Mile i Glitre Eiendom.